Võsu alevik Lootose väikekoht 6 DP

29.12.17

Võsu aleviku Lootose väikekoht 6 kinnistu (katastritunnus 92201:004:0820)

DP on algatatud vallavalitsuse 25.09.2012 korraldusega nr 922.

DP eesmärgid: määrata ehitusõigus olemasoleva hoonestuse likvideerimiseks ja uue suvila ja abihoone püstitamiseks, juurdepääsude, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste, looduskaitseliste abinõude ja servituutide määramine.

 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 21.05.2013 korraldusega nr 227.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.09.2013 otsusega nr 230.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA