Võsu aleviku Lõuna tn 4 ja 6 mü DP

15.04.19

Võsu alevikus Lõuna tn 4 ja Lõuna tn 6 maaüksustele (katastritunnustega 92201:002:0730 ja 92201:002:0521) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr 467 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kinnistute liitmine, piiride korrastamine, ehitusõiguse ja servituutide seadmine. Planeeringuala suurus on 5869 m2.

Detailplaneering
Sihtotstarbed
Seletuskiri

 

Haljala Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu 03.04.2019 korraldusega nr 178.

Toimetaja: KATRIN KIVI