Võsu alevik Rakvere tee 16 mü DP

29.12.17

Võsu aleviku Rakvere tee 16 maaüksusele (92201:003:0025; 0,2 ha) algatati Vihula Vallavalitsuse 11.novembri 2008 korraldusega nr 1540 detailplaneering.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine bensiinijaamale; liikluskorralduse, tehnovõrkude, keskkonnakaitseliste abinõude lahendamine, vajalike kitsenduste määramine.

 

DP asendiplaan

DP tiitelleht

DP seletuskiri

DP hoonestus

DP tugiplaan

DP geoalus

DP välisvõrgud

DP illustreeriv materjal

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 otsusega nr 163.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA