Peeter Toominga nimeline fotokonkurss tuleb taas

16.06.21

Alates 1999. aastast annab Haljala vald välja Peeter Toominga nimelist fotopreemiat, millega soovitakse propageerida fotoloomingut ja tunnustada fotograafia edendajaid.

2021. aasta fotokonkursi teemaks on „Fotorondo". „Fotorondo" on Peeter Toominga fotokunstile pühendatud autorifilm (1978), milles ta keskendus foto väärtustamisele ühiskonnas. Tooming pidas fotot kõikvõimsaks vahendiks ajaloosündmuste jäädvustamisel, fotograafi aga sündmuste kroonikuks. Fotorondot tõlgendatakse kui millegi kordumist ja ringlemist ning see on miski, mis kestab põlvi.

Konkursile oodatakse Haljala vallast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid vallas aset leidnud sündmusi, inimeste ühistegevusi ja valla kauneid ning kultuuriloolise väärtusega kohti, inimesi meie ajas.

Fotokonkursil osalemiseks tuleb oma fotod saata hiljemalt 1. oktoobriks 2021. a e-posti aadressile haljala@haljala.ee. Saatmisel tuleb kasutada märgusõna „Fotokonkurss"

Esitatud foto peab olema hea kvaliteediga (resolutsioon vähemalt 300 ppi, pildifaili pikema külje suurus mitte väiksem kui 2480 pikslit, värviruum sRGB). Failivorming jpg või jpeg. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Piltide töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitust. Esitatud fotod peavad olema pealkirjastatud ning välja peab olema toodud pildistamise aeg ja koht, autori ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post). Konkursile saadetavad tööd peavad olema jäädvustatud 2021. aastal Haljala vallas. Tutvu kindlasti fotokonkursi tingimustega.

Fotosid hindab Haljala Vallavalitsuse korraldusega moodustatud fotokonkursi komisjon, kuhu kuuluvad Ane Albert, Kristel Tõnisson, Maiga Parksepp, Avo Seidelberg, Jaan Künnap. Konkursile esitatud fotode puhul hindab komisjon nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, headest pildistamise tavadest kinnipidamist, ajaloolist väärtust ning konkursi tingimustele vastavust.

2021. aastal on fotokonkursi auhinnafondi suuruseks 1000 eurot.

Kutsume kõiki fotohuvilisi konkursist osa võtma!

 

KONTAKTISIK:

Kent Kerner

avalike suhete spetsialist

Haljala vallavalitsus

tel +372 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee

 

Toimetaja: KENT KERNER