Kohalikud valimised 2021 - hääletamine

7.09.21

Hääletada saab kogu nädala ehk kõikidel nädalapäevadel. Valimisnädal koosneb kuuest eelhääletamise päevast (11.-16. oktoober) ning lõpeb pühapäeval (17. oktoober 2021) ehk valimispäeval. Eelhääletamise perioodil (11.-16. oktoober) on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

  • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
  • Elektrooniliselt saab hääletada E kella 9.00st kuni L kella 20.00ni ööpäevaringselt. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta, kuid arvestama peab sellega, et pühapäeval saab seda teha vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

 

Esmakordselt kasutusele võetud elektrooniline valijate nimekiri võimaldab kõikidel jaoskonnakomisjonidel kasutada ühte valijate nimekirja, mistõttu ei ole valija valimisringkonnas enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga.

  • Haljala valla valijaid saavad kogu valimisnädala jooksul oma valimisringkonna ehk Haljala valla piires hääletada endale sobivas jaoskonnas, kas Võsul või Haljalas.
  • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Haljala vallas korraldab väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletamist valimisjaoskond nr 2.

 

EELHÄÄLETAMISE AEGADEL, kui toimub ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletamine (11. oktoobrist kuni 16. oktoobril) on jaoskonnakomisjon avatud 12.00 – 20.00: 
E, K, R ja L   -   Võsul aadressil Mere tn 6, rannaklubi saalis; 
T, N, R, L   -  Haljalas aadressil Rakvere mnt 13, Haljala rahvamajas (raamatukogu ruumides). 

VALIMISPÄEVAL (17. oktoobril 2021) töötavad jaoskonnakomisjonid Võsul ja Haljalas kell 9.00 – 20.00.

 

Valijakaarti valijale enam ei saadeta. Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta antud vallas.

Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressil isikule, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

  • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Pühapäeval saab valija jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
  • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

 

KODUS HÄÄLETAMINE

  • Kodus hääletamine toimub valimisnädala kolmel päeval, reedest pühapäevani.

 

Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis. Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada taotlus, milles märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi numbrid ja kodus hääletamise põhjus.

 

Taotlust saab esitada paberil vallavalitsustele või saata e-kirjaga aadressil haljala@haljala.ee. Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu jaoskonnakomisjonid ka telefoni teel. Taotlust saab esitada hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14.00-ni.

 

Täiendavat infot valimiste korraldamise kohta saab valimiste veebilehelt www.valimised.ee ja valimiste infotelefonil 631 6633 ning Haljala vallasekretärilt telefonil 5787 7535.
Toimetaja: KENT KERNER