Haljala valla 2019. aasta eelarve

6.06.19

Haljala valla 2019. aasta eelarve

Lühiülevaatega Haljala valla 2019. aasta eelarvest saad tutvuda SIIN

Menetluskäik:

 

28.11.2018 vallavalitsuse istungil nr 49 otsustati esitada Haljala valla 2019 aasta eelarve eelnõu volikogule menetlemiseks

väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist

valla 2019 aasta eelarve projekt (tabel ja seletuskiri)

 

6.12.2018 volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul  nr 12 vaatas komisjon eelarve üle ja nõustus projekti volikogule I lugemisele esitamisega. Ühtlasi esitati vallavalitsusele eelarve projekti muudatusettepanekud

            väljavõte komisjoni koosoleku protokollist

 

18.12.2018 volikogu istungil nr 17 toimus eelarveprojekti I lugemine ja  volikogu määras muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 4. jaanuari 2019.

            väljavõte istungi protokollist

 

9.01.2019 vallavalitsuse istungil nr 2 vaatas vallavalitsus esitatud muudatusettepanekud üle ja esitas need koos oma arvamusega volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile

väljavõte istungi protokollist

 

10.01.2019 volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul nr 13 esitas komisjon oma seisukohad muudatusettepanekute suhtes vallavalitsusele

            väljavõte koosoleku protokollist

 

17.01.2019 vallavalitsuse istungil nr 3 vaatas vallavalitsus eelarve- ja majanduskomisjoni poolt esitatud seisukohad ettepanekutele üle ning esitas volikogule II lugemisele muudatustega eelarveprojekti

            väljavõte istungi protokollist

 

22.01.2019 volikogu istungil nr 18 toimus eelarveprojekti II lugemine ja  volikogu määras muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28. jaanuari 2019.

            väljavõte istungi protokollist

 

31.01.2019 vallavalitsuse istungil nr 6 esitas vallavalitsus 2019 eelarve eelnõu uue redaktsiooni koos muudatusettepanekutega volikogule vastuvõtmiseks

            Väljavõte istungi protokollist ja muudatusettepanekud

 

7.02.2019 volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul nr 15 vaatas komisjon eelarve uue redaktsiooni üle ja esitas vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud

            väljavõte koosoleku protokollist

 

14.02.2019 vallavalitsuse istungil nr 8 kujundas vallavalitsus oma seisukoha komisjoni poolt esitatud muudatusettepanekute osas ja esitas eelarve volikogule kinnitamiseks

väljavõte istungi protokollist

 

19.02.2019 volikogu istungil nr 18 kinnitati Haljala valla 2019. aasta eelarve

            väljavõte istungi protokollist

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI

Haljala valla 2018. aasta eelarve

25.07.19

Haljala valla 2018. aasta eelarve

Eelarve- ja majanduskomisjon
Koosoleku protokoll nr 2/9.01.2018
Koosoleku protokoll nr 3/13.02.2018

Haljala Vallavolikogu
Istungi protokoll nr 5/16.01.2018
Istungi protokoll nr 6/20.02.2018 
Istungi nr 15/16.10.2018 protokoll

 

Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 1  

Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 2


Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku nr 5/10.04.2018 protokoll
Haljala Vallavolikogu istungi nr 8/03.04.2018 protokoll
Haljala Vallavolikogu istungi nr 9/17.04.2018 protokoll'

 

Vallavalitsus esitas Haljala valla 2018 majandusaasta aruande audiitorile läbivaatamiseks 13.05.2019

Vallavalitus kiitis heaks auditeeritud majandusaasta aruande ja esitas volikogule 31.05.2019(protokolli väljavõte).

 

Haljala Vallavolikogu kinnitas 18. juuni 2019 istungil otsusega nr 104 valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

Toimetaja: KATRIN KIVI