2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

8.01.18

Haljala Vallavalitsuse 26. aprilli 2017.a istungil edastati Haljala valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne audiitorile arvamuse andmiseks.

Sõltumatu avandeaudiitor Merike Kiisk esitas oma aruande 28. aprillil 2017.a 

Haljala Vallavalitsus 05.mai 2017 istungil otsustati kiita heaks Haljala valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja esitada koos audiitori aruandega volikogule kinnitamiseks.

Haljala vallavolikogu revisjonikomisjon kinnitas revisjonikomisjoni arvamuse Haljala valla 2016. aasta majandusaasta kohta ja  esitas Haljala valla 2016.aasta majandusaasta aruanne vallavolikogule kinnitamiseks.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

8.01.18

 Haljala Vallavalitsuse 23.05.2016.a istungil kiideti heaks ja esitati volikogule kinnitamiseks Haljala valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. Aruandele on lisatud audiitori järeldusotsus. 

Haljala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 31.05.2016.a koosolekul kinnitati revisjonikomisjoni arvamus Haljala valla 2015. aasta majandusaasta kohta ja  esitati Haljala valla 2015.aasta konsplideeritud majandusaasta aruanne vallavolikogule kinnitamiseks.

Volikogu kinnitas Haljala valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande 19. juunil 2016.a otsusega nr 162

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

2014 aasta majandusaasta aruanne

8.01.18

Haljala Vallavalitsuse 26.05.2015.a istungil esitati volikogule kinnitamiseks Haljala valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. Aruandele on lisatud audiitori järeldusotsus. 

Haljala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 08.06.2015.a koosolekul kinnitati revisjonikomisjoni arvamus Haljala valla 2014. aasta majandusaasta kohta ja  esitati Haljala valla 2014.aasta majandusaasta aruanne vallavolikogule kinnitamiseks.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA