6.07.18

Haljala valla piirkondlik häälekandja on "Haljala Valla Sõnumid", mis ilmub iga kuu viimaseks tööpäevaks valla elanike postkastidesse tasuta.

Ajalehte saab lugeda ka veebis.

Infot, mida soovite avaldada järgmises lehes, ootame iga kuu 15. kuupäevaks aadressile leht@haljala.ee

Trükiarv on 2300, millest kojukandesse läheb 2138.

Leht trükitakse trükikojas Printall ja kannet teostab Omniva. Lehe toimetaja on Katrin Kivi.

Kommertsreklaami avaldamise hinnakiri.

Toimetaja: KATRIN KIVI

Haljala Valla Sõnumid 2018

6.12.18
Detsember 2018 - Koguduste leht
Toimetaja: KATRIN KIVI