Hankemenetlused

« Tagasi

Hinnapakkumise päring „Haljala kettagolfipargi planeerimine”

JUHISED PAKKUJALE

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Arvo Sirel tel. 56 217 200, e-mail: arvo.sirel@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Asukoht: Võsu mnt 16b, Haljala alevik,

Lühikirjeldus: Planeerida kettagolfipark aadressil: Võsu mnt 16b, Haljala alevik, L-Virumaa. (katastriüksuse nr 19002:003:0137)

Tehnilised tingimused: Lisa. Pakkumiskutse. 

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hind esitatakse eurodes .

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 12.04.2021.a kell 9.00-ks.

1.8 Tööde teostamise aeg

1.8.1 Tööd teostamine 26.04 -30.08.2021.

1.9 Pakkumise kehtivus

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 60 päeva.

1.10 Pakkumuste tagasilükkamine

1.10.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.10.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Arvo Sirel. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

3. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.