Hankemenetlused

Hinnapakkumise päring „Haljala Lasteaia Pesapuu Päevakeskuse ventilatsiooniseadmete remondile ja hooldusele”

JUHISED PAKKUJALE

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

 

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

 

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Arvo Sirel tel. 56 217 200, 32 78 238, e-mail: arvo.sirel@haljala.ee

 

1.4  Andmed objekti kohta

Asukoht: Schönbergi tee 1 (Võsu mnt 2a) Haljala alevik, Haljala vald , Lääne-Viru maakond,  tel +372 5646 3478, e mail: lasteaed@haljalalasteaed.ee

Lühikirjeldus: Hinnapakkumine peab sisaldama olukorraga tutvumist kohapeal, kõiki vajalike remonditöid (sh võimalikku kontrolleri emaplaadi vahetust ja seadistamist ja SV12 ja SV13 soojusvaheti rootori mootorite vahetamist- vajadusel) ventilatsiooniseadme töö tagamiseks ja  garantiid tehtud töödele kolmeks aastaks.

 

Vaadata tööprojekt: pakkuja esitab.

 

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

 

1.6 Pakkumuse hind esitatakse eurodes.

 

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 16.12.2020.a kell 16.00-ks.

 

1.8 Tööde teostamise aeg

1.8.1 Tööd teostamine 17.12.2020 -17.01.2021

 

1.9 Pakkumise kehtivus

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

 

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Arvo Sirel. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

3. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.