Hankemenetlused

Lihtmenetlusega hange „Haljala vallas Käsmu külas Käsmu sadama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine”

Hinnapakkumise päring

 

1. JUHISED PAKKUJALE

 

1.1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Avo Bergström tel. 5621 7200, e-mail: avo.bergstrom@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Asukoht: Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa 

Lühikirjeldus: Haljala Vallavolikogu algatas 29.06.2021 otsusega nr 185 üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

 

1.5. Lepingu eeldatav täitmise tähtaeg

31.12.2022

1.6.  Pakkumuse keel eesti keel.

1.7. Pakkumuse hind esitatakse eurodes.

1.8. Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.8.1. Pakkumus esitada digiallkirjastatult e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 01.09.2021.a kell 9.00-ks.

1.9. Tööde teostamise aeg.

Koheselt pärast parima pakkumise selgumist ja lepingu sõlmimist.

1.10. Pakkumise kehtivus.

Pakkumine peab olema kehtiv 180 päeva.

1.11.  Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1. Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2. Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Avo Bergström. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

3. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.