Jäätmejaamad ja pakendikogumismkohad

Oluline teada! Haljala valla jäätmejaamades võetakse jäätmeid vastu ainult Haljala valla elanikelt.

Haljala ja Võsu jäätmejaamade lahtiolekuajad:

Haljala jäätmejaam (Rakvere mnt 19a, Haljala alevik) on avatud:

Esmaspäeval kell 13.00-18.00

Reedel kell 8.00-12.30

Laupäev kell 8.00-12.30

Pühapäev kell 13.00-18.00

Võsu jäätmejaam (Spordi tn 16, Võsu alevik) on avatud:

Esmaspäev kell 8.00-12.30

Reedel kell 13.00-18.00

Laupäev kell 13.00-18.00

Pühapäev kell 8.00-12.30

 

Jäätmeid saab tuua jäätmejaama lahtiolekuaegadel, kus töötaja juhendamisel paigutatakse toojate poolt eelsorteeritud jäätmed õigesse konteinerisse või kohta. Juhime tähelepanu, et jäätmejaamade territooriumil on videovalve.

 

Haljala valla elanikelt ja hoonestatud kinnistute omanikelt võetakse tasuta vastu alljärgnevaid jäätmeid:

Majapidamises sorteeritud tavajäätmed: paber ja kartong, plastid, metallid, pakendid, sealhulgas paber- ja kartongpakendid, plast- ja metallpakendid, klaaspakendid, penoplast pakendid (pakendis olnud toote ümber), lehtklaas, suurjäätmed, tekstiil, elektroonikajäätmed, rehvid (üks hooaeg kuni 10tk), biolagunevad aia-, köögi- ja sööklajäätmed, töödeldud puit.

Majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed: pliiakud, akud ja patareid, ravimid, nakkusohtlikud jäätmed, kemikaalid, happed, leelised, värvi-, laki- ja liimijäätmed, õlijäätmed ja -filtrid, luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ohtlikke aineid sisalduvad või nendega saastunud pakendid.

Jäätmejaamades võetakse tasuta vastu asbesti sisaldavaid jäätmeid ühes kalendriaastas kuni 150 kg kinnistu kohta, mida  hinnatakse  silmamõõduliselt, suurem kogus tuleb viia Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. Lehtklaasi võetakse kalendriaastas ühe kinnistu kohta vastu kuni 50 kg.

 

Jäätmejaama minemise meelespea

1. Jäätmete aia äärde või värava taha panek on rangelt keelatud Jäätmejaamas on videovalve!

2. Töötaja juhendamisel tuleb oma eelsorteeritud jäätmed panna ise vastavalt märgistatud konteinerisse.

3. Ohtlike jäätmete vastuvõtukogused on ühe inimese kohta kuni 20kg aastas.

4. Rehve võetakse ühel hooajal vastu kuni 10tk. Vastu ei võeta veoautorehve ega põllumajanduslikke rehve.

5. Vastu ei võeta ehitusjääke, kõik mis tekib ehitusest ja ehituse lammutusest.

5. Pappkastid peavad olema lahti võetud ja kokku pakitud, terveid kaste vastu ei võeta.

6. Lehtklaas ei tohi sisaldada värvilist klaasi, peeglit ega võõrkehasid, s.h mulda, lehti jms. Klaasi max mõõdud vastu võtmisel 1m x 1m. Lehtklaasi võetakse kalendriaastas ühe kinnistu kohta vastu kuni 50 kg.

7. Jäätmete kasti tõstmisel tekkinud praht tuleb ise ära koristada, selleks on vahendid jäätmejaamas olemas.

8. Jäätmed tuleb vastavasse konteinerisse pannes kotist välja valada, et oleks võimalik näha jäätmete sobivust.

 

Lisainformatsioon tel 513 7698

Pakendikonteinerid

24.10.21

Pakendikonteinerite asukohad tabelina: Pakendikonteinerid

Kõikidesse segapakendi konteineritesse võib panna:

  • klaaspakendeid
  • plastikpakendeid
  • metallpakendeid
  • paber- ja papp-pakendeid
  • tetrapakendeid

Segapakendi konteinerisse ei sobi saastunud ja määrdunud pakendid, ohtlike ainete pakendid, lehtklaas, jäätise ja kommipaberid jms.

Kaardirakendus

 

Kaardirakenduses kasutatavad lühendid:

  • TVO- Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
  • ETO- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon
  • PR- Eesti Pakendiringlus

 

Toimetaja: KENT KERNER