Jäätmejaamade lahtioleku ajad

 

Jäätmejaam

Võsu

(Võsu alevik, Spordi tn 16)

Haljala

(Haljala alevik, Rakvere mnt 19a)

Esmaspäev 15.00-18.00 8.00-14.30
Teisipäev 8.30-14.30 15.00-18.00
Reede 8.00-12.30 13.00-18.00
Laupäev 13.00-17.00 8.30-12.30
 
 
Jäätmejaamades võetakse vastu paberit ja kartongi, plastikuid, metalle, pakendeid, sealhulgas paber- ja kartongpakendeid, plastpakendeid, metallpakendeid, klaaspakendeid, lehtklaasi,  suurjäätmeid, tekstiili, elektroonikajäätmeid, rehve, biolagunevad aia jäätmeid, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmeid, töödeldud puitu, pliiakusid, akusid ja patareid, ravimeid, nakkusohtlike jäätmeid, kemikale, happeid, leeliseid, värvi-, laki- ja liimijäätmeid, õlijäätmeid, õlifiltreid, luminestsentslampe ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmeid, ohtlikke aineid sisalduvad või nendega saastunud pakendeid ja asbesti sisaldavaid jäätmeid (ainult Haljala jäätmejaamas).
 
Lisainformatsioon tel 5137698.
15.03.19

PAKENDID

Pakendikonteinerite asukohad tabelina: Pakendikonteinerid

Kõikidesse segapakendi konteineritesse võib panna:

  • klaaspakendeid
  • plastikpakendeid
  • metallpakendeid
  • paber- ja papp-pakendeid
  • tetrapakendeid

Segapakendi konteinerisse ei sobi saastunud ja määrdunud pakendid, ohtlike ainete pakendid, lehtklaas, jäätise ja kommipaberid jms.

Kaardirakendus

 

Kaardirakenduses kasutatavad lühendid:

  • TVO- Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
  • ETO- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon
  • PR- Eesti Pakendiringlus

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN