Jäätmejaam Haljalas

11.08.20

 

Ohtlike jäätmete äraandmine toimub Haljala jäätmejaamas, Rakvere mnt 19a (Haljala endine päästeteenistus).

Haljala jäätmejaam avatud:
Esmaspäev 8.00-14.30
Teisipäev 15.00-18.00
Reedel 13.00-18.00
Laupäev 8.30-12.30

 

Kogutakse järgmisi elektri- ja elektroonikajäätmeid ning ohtlikke jäätmeid:

Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted:

 • Õlijäätmed (vedelad)
 • Õlijäätmed (tahked)
 • Õlifiltrid
 • Ohtlike ainetega reostunud materjalid
 • Päevavalguslambid
 • Elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • Ravimid
 • Värvi- ja lakijäätmed
 • Lahustijäätmed
 • Ohtlike ainete jääke sisaldav pakend
 • Pliiakud
 • Muud akud
 • Kemikaalid

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed:

 • Pesumasinad, külmikud, elektripliidid
 • Televiisorid, raadiod, arvutid ja kõik arvutiseadmed
 • Tolmuimejad, väikesed kodumasinad, elektrilised käsitööriistad
 • Soojaveeboilerid, autoakud, patareid
 • Päevavalgus- ja säästulambid

 

LISAKS OHTLIKELE JÄÄTMETELE VÕETAKSE VASTU:

 • Sorteeritud paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, pakendid (sh. Paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, metallpakendid, klaaspakendid)
 • Tekstiilijäätmed
 • Suurjäätmed (mööbel jms)
 • Sõiduautode rehvid
 • Töödeldud ja töötlemata puit, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed

 

Palume ohtlikke jäätmeid tuua ainult kogumispunkti lahtioleku aegadel. Kui vastuvõtjat hetkel kohal ei ole, siis helistage jäätmete vastuvõtjale.

 

Toimetaja: KATRIN KIVI