Jäätmejaam Haljalas

12.08.19
Haljala ja Võsu jäätmejaamad on SULETUD seoses operaatori vahetusega!
Uutest avamisaegadest anname teada esimesel võimalusel.

Ohtlike jäätmete äraandmine toimub Haljala jäätmejaamas, Rakvere mnt 19a (Haljala endine päästeteenistus).

 

Kogutakse järgmisi elektri- ja elektroonikajäätmeid ning ohtlikke jäätmeid:

Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted:

 • Õlijäätmed (vedelad)
 • Õlijäätmed (tahked)
 • Õlifiltrid
 • Ohtlike ainetega reostunud materjalid
 • Päevavalguslambid
 • Elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • Ravimid
 • Värvi- ja lakijäätmed
 • Lahustijäätmed
 • Ohtlike ainete jääke sisaldav pakend
 • Pliiakud
 • Muud akud
 • Kemikaalid

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed:

 • Pesumasinad, külmikud, elektripliidid
 • Televiisorid, raadiod, arvutid ja kõik arvutiseadmed
 • Tolmuimejad, väikesed kodumasinad, elektrilised käsitööriistad
 • Soojaveeboilerid, autoakud, patareid
 • Päevavalgus- ja säästulambid

 

LISAKS OHTLIKELE JÄÄTMETELE VÕETAKSE VASTU:

 • Sorteeritud paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, pakendid (sh. Paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, metallpakendid, klaaspakendid)
 • Tekstiilijäätmed
 • Suurjäätmed (mööbel jms)
 • Sõiduautode rehvid
 • Töödeldud ja töötlemata puit, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed

 

Palume ohtlikke jäätmeid tuua ainult kogumispunkti lahtioleku aegadel. Kui vastuvõtjat hetkel kohal ei ole, siis helistage jäätmete vastuvõtjale.

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN