Võsu jäätmejaam

12.08.19

Jäätmejaam on hetkel seoses operaatori vahetamisega suletud

 

Elanikelt võetakse tasuta vastu järgmisi jäätmeid:

 • Paber ja kartong
 • Pakendijäätmed
 • Metallijäätmed
 • Plastijäätmed
 • Töödeldud ja immutatud puit
 • Töötlemata puit
 • Rõivad
 • Tekstiil
 • Jalatsid
 • Mööbel
 • Sanitaartehnika
 • Lehtklaas
 • Biolagunevad aia- ja pargijäätmed
 • Elektri- ja elektroonikaseadmed
 • Vanarehvid
 • Ohtlikud jäätmed (akud, patareid, luminestsentslambid, elavhõbedajäätmed, olmekemikaalid, pestitsiidid, reostunud pakendid, reostunud materjalid, ravimid, vanaõli, õlifiltrid, värvid, lakid, liimid)
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed
 • suurjäätmed

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN