Jaoskonnakomisjonid

18.10.21

Valimisjaoskonna nr 1 (Võsu) jaoskonnakomisjon

esimees Anneli Kivisaar

liikmed Eha Veem

             Heete Sederholm

             Imbi Mets

             Krista Hussar

asendusliikmed Anneli Kalgre

                          Mare Rosen

Valimisjaoskonna nr 2 (Haljala) jaoskonnakomisjon

esimees Marju Kirsipu

liikmed Marika Sundla

             Age Kuusemets

             Marina Masing

             Regina Kaasik

             Ülle Lehari

             Raivo Reinike

asendusliikmed Janne Pallon

                          Johanna-Laurita Iljušin

 

Jaoskonnakomisjonid on moodustatud Haljala Vallavolikogu 21.09.2021 otsusega nr 203 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine"

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele on jaoskonnakomisjoni ülesanne korraldada hääletamine valimisjaoskonna hääletamisruumides, valija elukohas või asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses, teha kindlaks valimisjaoskonna hääletamistulemused ning täita muid käesolevast seadusest tulenevaid ülesandeid.

 

Toimetaja: KENT KERNER