Haljala valla 2020. aasta kaasava eelarve rakendamine

16.10.20

 

Haljala Vallavalitsuse 11. detsembri 2019 korraldusega nr 666 "2020. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine" kinnitati  2020. aasta kaasava eelarve hääletamistulemuste alusel realiseerimisele kuuluvaks ettepanekuks „Tahmaküla laste mänguväljaku ja selle juurde kuuluva välisvalgustuse põhiprojekti koostamine koos ehitusloa taotlusega".

Projekti koostab Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ.

Haljala Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 457 otsustati kasutada 2020 kaasava eelarve jääk, summas kuni 5560 eurot, ettepanekute hääletamisel teiseks jäänud ettepaneku „Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas" realiseerimiseks ning tellida plaanitava Tatruse tervisepargi ala geodeetiline alusplaan ja raja märgistuste tegemine.

 

 

Kaasava eelarve hääletamistulemused:

Ettepaneku nr hääletusel

Ettepanek

e – hääl

*() topelthääled

paber hääl

*()kustutatud hääled

Kokku

1

Haljala kihelkonna raamatu väljaandmine

8

0

8

2

Aaspere mänguväljaku parendamine

18

0

18

3

Mälestusmärk Georg Otsa 100. sünnipäevaks

13

28 (2)

41

4

Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas

48

4

52

5

Tahmaküla laste mänguväljaku ja selle juurde kuuluva välisvalgustuse põhiprojekti koostamine koos ehitusloa taotlusega

53 (1)

6

59

 

     

178

 
Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekud ja hääletamine

HÄÄLETAMINE TOIMUS: 18.11. – 2.12.2019.

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik paberkandjal vallamajas VÕSUL ja teenuskeskuses HALJALAS (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel. (Logi sisse)

Hääletamise tulemused ja realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid", valla veebilehel ja valla facebooki lehel.

 

Ettepanek nr 1: Haljala Kihelkonnaraamatu kordusväljaandmine

Eesmärk: Väärtustada ja talletada Virumaa vanima kihelkonna rahvakultuuri ja ajalugu.

Sisu: Ajalookogumik Haljala kihelkonnast koondab kokku Haljala kihelkonna pärimuse ja pärandi, tema kuulsamad inimesed ja ehitised, ajaloopaigad ja mälestised. Kogumik on väärtuslikuks kingituseks valla külalistele kuid suuremat osa tiraažist on võimalik müüa ja tuluna tagasi teenida. Kogumiku autorid on esmaväljaannet parandanud ja täiendanud ning käsikiri on valmis kordusväljaandmiseks.

Esimest ajalookogumikku esitleti 2017.a. sügisel ja selle kogutiraažiks oli 400 eksemplari, mis on realiseeritud.

Sihtrühm: Sihtgrupi suurus on hinnanguliselt 1000 ja rohkem inimest. Otsesed ja kaudsed kasusaajad on kohaliku kogukonna liikmed, külalised, raamatukogud ja koolid. Raamatut laenutatakse käest kätte.

 

Ettepanek nr 2: Aaspere laste mänguväljaku parendamine

Eesmärk: Ettepaneku eesmärk on uuendada vana väsinud mänguväljakut, muuta see terviklikumaks ja kestvamaks ning teha eeltööd tulevikuvisiooni elluviimiseks. 

Sisu: Plaanitud tegevuste käigus suurendatakse olemasolevat mänguväljaku ala uue kiigekomplekti pikkuse võrra (kiigekomplekt osteti 2019 a kaasavast eelarvest) ja vahetada mänguväljaku liivapinnas koorepurumultši vastu.

Sihtrühm: Sihtrühmaks on eelkõige Aaspere lapsed ja noored. Mänguväljakut kasutavad igas vanuses lapsed ning ka nende vanemad ja vanavanemad. Kuni 16-aastaseid lapsi ja noori on Aaspere kandis 65.

 

Ettepanek nr 3: Mälestusmärk Georg Otsa 100. sünnipäevaks

Eesmärk: Tähistada Georg Otsa sünnipäeva ja väärtustada suurmeistri elutööd

Sisu: Soovitakse paigaldada Georg Otsa mälestusmonument Võsu alevikku. Kui projekt osutub eelarves ettenähtust kallimaks, on ideeautorid valmis kaasama sponsoreid või asendama mälestusmärk bareljeefiga.

Sihtrühm: Kohalik rahvas, Georg Otsa talendi austajad, turistid meilt ja mujalt, eelkõige võiks pakkuda Georg Otsa monument huvi Venemaalt tulevale turistile.

 

Ettepanek nr 4: Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas

Eesmärk: Kindlustada Haljala valla ja Haljala aleviku piirkonna inimestele ning kõigile huvilistele aastaringne ja tasuta liikumisharrastuse võimalus ja kättesaadavus Tatruse krossiraja piirkonna Võsu mnt 16b puhkeala arendamisega.

Sisu: Aastate jooksul on teemaks olnud Tatruse piirkonna terviseraja arendamine. Projektiga peaks kogukonna suure huvi tõttu edasi minema ning esmajärjekorras plaani võtma raja planeerimise maastikuarhitekti abil ning seejärel mahamärkimise. Noored kogukonna liikmed on valmis tehnika ning jõuga talgute korras abiks olema. 2020 suveks võiks paika saada paarikilomeetrine lumevabal ajal kasutatav terviserada. Olemas on juba ka terviseraja eskiis ning ideid on vahetatud SA-ga Eesti Terviserajad. Edaspidi võiks piirkonda arendada ka talviseks kasutamiseks ning kohaliku kogukonna huvisid järgides terviserada laiendada. Rada on kasutatav ka suusarajana. Raja lähedusse plaan luua discgolfi-rada, looduslikest vahenditest jõusaal, pingid, prügikastid jne, kaugemas tulevikus ehk ka energiasäästlik valguslahendus.

Sihtrühm: Terviseraja arendamine on kõigi valla elanike ning potentsiaalsete külaliste huvides, andes kõigile võimaluse veeta endale sobival viisil looduskaunis tervislikult aega.

 

Ettepanek nr 5: Tahmaküla laste mänguväljaku ja selle juurde kuuluva välisvalgustuse põhiprojekti koostamine koos ehitusloa taotlusega

Eesmärk:  Mänguväljaku rajamine loob nii Tahmaküla kui ka tervikuna Haljala lastele ühise mänguplatsi kasutamise võimaluse. Mänguväljak tõstab ümbritseva keskkonna väärtust ja aitab kaasa Uus tänav väikeelamurajooni arengule.

Sisu: Tahmaküla mänguväljaku rajamise asukohaks on planeeritud kinnistu aadressil Uus põik tn 8.

Kaasava eelarve toel projekteeritakse kinnistule mänguväljak ja selle juurde kuuluv välisvalgustuse lahendus koos ehitusloa taotlusega. Seejärel on võimalik MTÜ-l võtta hinnapakkumised mänguväljaku rajamiseks vastavalt projektile ning taotleda finantseerimist mõnest fondist või rahastusprogrammist.

Investeeringu abil projekteeritakse ümbritsevat keskkonda arvestades ja kohaliku kogukonna soovidest lähtuvalt kaasaegne mänguväljak sinna juurde kuuluva taristuga.  Projekti alusel saab edasi minna rajamise ja selle investeerimise etapiga. Lõpptulemusena on piirkonnas mänguväljak, mis vastab elanike ootustele ning võimaldab vabas õhus aega veeta.

Sihtrühm: Otseseks kasusaajaks on nii kohalike perede lapsed (ca 30 last) kui ka täiskasvanud. Kaudne kasu on kogu Haljala vallal, sest kaasaegne mänguväljak tõstab piirkonna atraktiivsust. Uus tänav väikeelamurajooni on kokku planeeritud 21 elamumaa krunti, potentsiaalne elanike arvu kasv hinnanguliselt kuni 150 inimest.

 

--------------------------------------------------