Kehtestatud detailplaneeringud

29.12.17

Vihula Vallavolikogu kehtestas: 

Vihula Vallavolikogu menetluses on Käsmu küla Ranniko/Laane tee 9 a detailplaneering, millega on kavas moodustada uus tänav Laane põik ning uued maaüksused, mille aadressideks on planeeringulahenduses järgmised ettepanekud: Laane põik 2 Käsmu küla ja Laane põik 4 Käsmu küla. 
Volikogu eelnõuga saab tutvuda alates kuulutuse ilmumisest kuni 31.detsembrini 2009. 
* Käsmu küla Ranniko/Laane tee 9 a maaüksusele (92201:014:1401) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 11.11.2008 korraldusega nr 1539 detailplaneeringu (DP) koostamine 
Planeeringuala suurus on 0,45 ha. Planeeringulahendus näeb ette , tehnovõrkude ja kommunikatsioonide lahenduse. 
DP on vastu võetud vallavalitsuse 08.06.2009 korraldusega nr 386. 
DP asendiplaan 
DP eskiis 
DP seletuskiri uus 


* Toolse küla Mere maaüksusele(88703:003:1662) on algatatud Vihula Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 224 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu (DP) koostamine. 
Planeeringuala suurus on 0,5 ha. Planeeringulahendus näeb ette ühepereelamu ehituse, tehnovõrkude ja kommunikatsioonide lahenduse. 
DP on vastu võetud vallavalitsuse 22.06.2009 korraldusega nr 402 ja DP avalik väljapanek toimus 05.oktoober kuni 19.oktoober 2009 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6, tööajal.
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.12.2009 otsusega nr 35. 
Mere DP eskiis 
Mere DP seletuskiri 
Mere DP asendiplaan 

* Karepa küla Treieri maaüksusele (88703:003:0360, 0,17 ha) on algatatud Vihula Vallavolikogu 12.02.2009 otsusega nr 246 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamule ja kahele abihoonele; juurdepääsu, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. 
DP on vastu võetud vallavalitsuse 11.08.2009 korraldusega nr 542 ja 
DP avalik väljapanek toimus 31.august - 16.september 2009 Vihula vallamajas, Mere tn 6, Võsul, tööajal. 
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.12.2009 otsusega nr 34.
Treieri DP eskiis 
Treieri DP seletuskiri 
Treieri DP asendiplaan 

* Vainupea küla Pihlapuu maaüksusele (88703:002:0107; 1,1ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 06.03.2007 korraldusega nr 90 detailplaneeringu (DP) koostamine. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine neljaks ja ehitusõiguse seadmine ühepereelamutele 
DP on vastu võetud vallavalitsuse 13.05.2008 korraldusega nr 371. 
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.12.2009 otsusega nr 33.
Pihlapuu DP eskiis 
Pihlapuu DP seletuskiri 
Pihlapuu DP asendiplaan 

* Altja küla Urbuse maaüksusele(88703:001:1830, 4933 m²) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 07.10.2008 korraldusega nr 1381 detailplaneeringu (DP) koostamine. 
Planeeringulahendus näeb ette sauna ja abihoone ehitusõiguse. 
DP on vastu võetud vallavalitsuse 08.09.2009 korraldusega nr 635 ja DP avalik väljapanek toimus 05.oktoober kuni 19.oktoober 2009 Vihula vallamajas, Mere tn 6; Võsul; tööajal.
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.12.2009 otsusega nr 32. 
Urbuse DP eskiis 
Urbuse DO seletuskiri 
Urbuse DP asendiplaan 

* Vergi küla Ankru maaüksusele (88703:001:0180) on algatatud Vihula Vallavolikogu 16.04.2009 otsusega nr 264 detailplaneeringu (DP) koostamine. 
Eesmärgiks on maaüksuse jagamine kolmeks elamukrundiks ning üheks ärimaa krundiks (kauplus-kohvik). 
DP on vastu võetud vallavalitsuse 28.07.2009 korraldusega nr 487. 
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.12.2009 otsusega nr 31.
Ankru DP eskiis 
Ankru DP seletuskiri 
Ankru asendiplaan 

* Võsu aleviku Kalda tn 2 ja Kalda tn 2a maaüksustele (92201:003:0610; 92201:003:1160)on algatatud Vihula Vallavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 210 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine. 
DP on vastu võetud Vihula vallavalitsuse 22.06.2009 korraldusega nr 403 ja avalik väljapanek toimus ajavahemikul  03.august-17.august 2009 Vihula vallamajas, Võsul, Mere tn 6, tööaegadel. 
Planeeringuala suurus on 2740 m², planeeringu eesmärk on Kalda 2 a maaüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, maaüksuste ümberkruntimine, ehitusõiguse seadmine, parkimise, tehnosüsteemide, liikluskorralduse lahendamine. 
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 08.10.2009 otsusega nr 297.
DP hoonestus
DP seletuskiri
DP hoone
asukoht

* Võsupere küla Mudila maaüksusele (88701:002:0155; 0,7 ha) on algatatud Vihula Vallavolikogu 07.07.2008 otsusega nr 204 DP koostamine. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine lasteaed-külakeskusele.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 11.08.2009 korraldusega nr 540 ja DP avalik väljapanek toimus 31.august - 16.september 2009 Vihula vallamajas, Meretn  6, Võsul, tööajal.
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 08.10.2009 otsusega nr 296.
Mudila DP eskiis
Mudila DP seletuskiri
Mudila DP asendiplaan

* Võsu aleviku Mere tn 64 maaüksusele (92201:001:0850) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 26.02.2008 korraldusega nr 51  detailplaneeringu (DP) koostamine. 
Planeeringuala suurus on 0,25 ha. Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamist kaheks. 
Hoonestamata osale nähakse ette elamu ja abihoone ehitusõigus.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 21.04.2009 korraldusega nr 264 ja DP avalik väljapanek toimus 01.juuni kuni 16 juuni 2009 Vihula vallamajas, Mere tn 6, Võsul, tööajal. 
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.09.2009 otsusega nr 292
Mere 64 DP eskiis
Mere 64 DP seletuskiri
Mere 64 DP asendiplaan

 

* Vihula mõisa ja sellega piirnevate maaüksuste (88702:001:0035; 88702:001:0039; 88702:001:0036; 88702:001:0038; 88702:001:0032; 88702:001:0030; 88702:001:0028; 88702:001:0037; 88702:001:0061) on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.08.2009 otsusega nr 288 DP.
DP on algatatud Vihula Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 223detailplaneeringu koostamine. 
DP on vastu võetud Vihula vallavalitsuse 16.06.2009 korraldusega nr 390 ja avalik väljapanek toimus ajavahemikul 06.juuli – 20.juuli (k.a) 2009 Vihula vallamajas Võsul; Mere tn 6 ja Vihula postkontoris, tööaegadel. 
Planeeringuala suurus on 46,3 ha. Planeeringulahendus määrab mõisakompleksi kuuluvate ehitiste rekonstrueerimise projektide nõuded, ehitiste kasutamise otstarbed, rajatiste ehitusõigused ning servituutide ja kaitsevööndite vajadused. 
Vihula Mõisa DP põhijoonis
Vihula Mõisa DP insenervõrgud
Vihula Mõisa DP seletuskiri


* Altja küla Mesiaia maaüksusele (88703:001:0120; 0,56 ha) on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 26.06.2009 otsusega nr 283 DP.
DP on algatatud Vihula Vallavalitsuse 12.02.2008 korraldusega nr 40 detailplaneeringu (DP) koostamine.
Krundile kavandatakse elamu (kuni 120 m² ehitusaluse pinnaga) ning abihooned: puukuur, saun ja kaevumaja.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 14.04.2009 korraldusega nr 243 ja avalik väljapanek toimus 04.mai -18. mai 2009 Vihula vallamajas, Võsul, Mere tn 6, tööaegadel. 
Mesiaia DP hoonestus
Mesiaia DP seletuskiri
Mesiaia DP asendiplaan

* Mustoja küla Külaotsa maaüksusele (88703:002:0393) on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 26.06.2009 otsusega nr 284 DP.
DP on algatatud Vihula Vallavalitsuse 21.10.2004 korraldusega nr 491 detailplaneeringu (DP) koostamine.
Planeeringuala suurus on   2,32 ha. Planeeringulahendus näeb ette viie maaüksuse moodustamist. Moodustatavatele maaüksustele on kavandatud ehitusõigus elamutele ja abihoonetele.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 12.05.2009 korraldusega nr 323 ja DP avalik väljapanek toimus 01.juuni kuni 16 juuni 2009 Vihula vallamajas , Mere tn 6, Võsul, tööajal. 
Külaotsa DP eskiis
Külaotsa DP seletuskiri
Külaotsa DP asendiplaan

 

 

 

 

* Käsmu küla Neeme tee 29 maaüksusele (92201:014:0120) on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 267 kehtestatud detailplaneering. 
DP eskiis
DP seletuskiri
hooned pilt
maaüksuse asendiplaan

* Käsmu küla Põllu tn 16 maaüksusele  (92201:014:1041) on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 268 kehtestatud detailplaneering. 
DP eskiis
DP seletuskiri
maaüksuse asendiplaan

* Pihlaspea küla Mahla maaüksusele (88703:001:0760)  on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 269 kehtestatud detailplaneering. 
DP eskiis
DP seletuskiri
maaüksuse asendiplaan

* Vainupea küla Ilmari maaüksusele (88703:002:0034)  on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 270 kehtestatud detailplaneering. 
DP eskiis
DP seletuskiri
maaüksuse asendiplaanid 1 ja 2

* Eisma küla Laur-Ranniku maaüksusele (88703:002:0730) on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 271 kehtestatud detailplaneering.  
DP eskiis
DP seletuskiri
maaüksuse asendiplaan

* Karepa küla Villa Dombrovka ja osale Metsarahumaaüksustele (88703:003:0183; 88703:003:0013)  on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 272 kehtestatud detailplaneering. 
detailplaneeringu kehtestamine 
DP eskiis
DP seletuskiri
Maaüksuse asendiplaan

* Toolse küla Ürrapõllu ja Eskola maaüksustele (88703:003:2010; 88703:003:0236) on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 273 kehtestatud detailplaneering.  
DP eskiis
DP seletuskiri
Maaüksuse asendiplaan


* 12.02.2009 otsusega nr 245 Võsu aleviku Ranna tn 5a detailplaneeringu.
DP eskiis
DP seletuskiri
 

* 15.01.2009 otsusega nr 240 Võsu alevikus Vambola tn 6detailplaneeringu.
DP eskiis
DP seletuskiri

* 15.01.2009 otsusega nr 239 Rutja küla Hundipeadetailplaneeringu. 
DP eskiis
DP seletuskiri

* 14.08.2008 otsusega nr 209 Vergi külas Antoni ja Kaasikudetailplaneeringu.
 detailplaneeringu kehtestamine 
DP hoonestus
DP seletuskiri 
DP asukoht 1 ja 2

* 14.08.2008 otsusega nr 208 Vainupea külas Viitase, Lagendiku ja Jõeäärse detailplaneeringu.
detailplaneeringu kehtestamine 
DP lähteplaan
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP seletuskiri

* 14.08.2008 otsusega nr 207 Toolse külas Toolsburgidetailplaneeringu.
 detailplaneeringu kehtestamine

DP asukoht
DP) joonis 
DP seletuskiri

* 14.08.2008 otsusega nr 206 Kakuvälja külas Väike-Jüridetailplaneeringu.
detailplaneeringu kehtestamine

DP asukoht
DP joonis 
DP seletuskiri

* 14.08.2008 otsusega nr 205 Eisma külas Kivikaldadetailplaneeringu.
 detailplaneeringu kehtestamine 
DP asukoht
DP joonis 
DP seletuskiri

* 12.06.2008 otsusega nr 199 Oandu külas Saare, Veski ja Jõekääru detailplaneeringu.

* 12.06.2008 otsusega nr 198 Võsu alevikus Spordi tn 6detailplaneeringu.
DP hoonestus
DP seletuskiri  

* 15.05.2008 otsusega nr 176 Altja külas Võilille detailplaneeringu.

* 15.05.2008 otsusega nr 176 Altja külas Karukella ja Ristikheinadetailplaneeringu.

* 10.04.2008 otsusega nr 174 Toolse külas Lepatriinu ja Kivikadaka detailplaneeringu.

* 10.04.2008 otsusega nr 173 Võsu alevikus Mere tn 43 detailplaneeringu.

* 14.02.2008 otsusega nr 168 Eisma külas Nurme ja Niidu detailplaneeringu.

* 14.02.2008 otsusega nr 167 Vergi külas Ankru detailplaneeringu.

* 14.02.2008 otsusega nr 166 Käsmu külas Ranna tee 13/Klaoksedetailplaneeringu.

* 14.02.2008 otsusega nr 165 Võsu alevikus Vergi tee 11 ja Kalda tn 19 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu.

* 13.12.2007 otsusega nr 150 Käsmu külas Uustaludetailplaneeringu.

* 08.11.2007 otsusega nr 143 Võsu aleviku Männi tn 1detaiplaneeringu.

* 16.08.2007 otsusega nr 130 Altja külas Paarma detailplaneeringu.

* 16.08.2007 otsusega nr 129 Käsmu külas Põllu tn osalise ja Põllu tn 18 detailplaneeringu.

* 16.08.2007 otsusega nr 128 Käsmu külas Põllu tn 12, Põllu tn 12a ja Laane tee 9 detailplaneeringu.

* 16.08.2007 otsusega nr 127 Võsu alevikus Vabaduse tn 14 detailplaneeringu.

* 16.08.2007 otsusega nr 126 Võsu alevikus Posti tn 12a detailplaneeringu.

* 16.08.2007 otsusega nr 125 Võsu alevikus Spordi tn 21adetailplaneeringu.

* 21.06.2007 otsusega nr 122 Käsmu külas Laane tee 7a ja Laane tee 9 detailplaneeringu.

* 21.06.2007 otsusega nr 121 Käsmu külas Neeme tee 21adetailplaneeringu.

* 10.05.2007 otsusega nr 113 Võsu alevikus Jaanadetailplaneeringu.

* 08.03.2007 otsusega nr 108 Käsmu külas Lille 16detailplaneeringu.

* 11.01.2007 otsusega nr 102 Vergi külas Leitnandidetailplaneeringu.

* 11.01.2007 otsusega nr 101 Võsu alevikus Ranna tn 2detailplaneeringu.

* 14.12.2006 otsusega nr 98 Käsmu külas Neeme tee 17a detailplaneeringu.

* 14.12.2006 otsusega nr 97 Võsu alevikus Kalda 11a detailplaneeringu.

* 14.12.2006 otsusega nr 96 Mustoja külas Männidetailplaneeringu.

* 14.12.2006 otsusega nr 95 Vainupea külas Koplidetailplaneeringu.

* 14.12.2006 otsusega nr 94 Karepa külas Tamme detailplaneeringu.

* 14.12.2006 otsusega nr 93 Vainupea külas Mihklirahvadetailplaneeringu.

* 14.09.2006 otsusega nr 80 Altja külas Väljasoo detailplaneeringu.

* 14.09.2006 otsusega nr 79 Käsmu külas Põllu tn 16adetailplaneeringu.

* 09.08.2006 otsusega nr 75 Võsu alevikus Metsa 15detailplaneeringu.

* 09.08.2006 otsusega nr 74 Käsmu külas Neeme tee 20adetailplaneeringu.

* 08.06.2006 otsusega nr 70 Käsmu külas Muuli 4detailplaneeringu.

* 12.04.2006 otsusega nr 66 Lobi külas Lillemäe ja Tagametsadetailplaneeringu.

* 12.04.2006 otsusega nr 65 Võsu laevikus Rakvere tee 16detailplaneeringu.

* 12.04.2006 otsusega nr 64 Võsu alevikus Kalda 10detailplaneeringu.

* 12.04.2006 otsusega nr 63 Võsu alevikus Kalda 3 detailplaneeringu.

* 09.02.2006 otsusega nr 47 Altja külas Vanakõrtsi mü detailplaneeringu.

* 09.02.2006 otsusega nr 46 Käsmu külas Tooma mü detailplaneeringu.

* 24.11.2005 otsusega nr 22 Võsu alevikus Sääse tn 7 detailplaneeringu.

* 24.11.2005 otsusega nr 21 Võsu alevikus Aia tn 4 detailplaneeringu.

* 24.11.2005 otsusega nr 20 Käsmu külas Põllu tn 10 detailplaneeringu.

* 24.11.2005 otsusega nr 19 Võsu alevikus Metsa tn 50 detailplaneeringu.

* 24.11.2005 otsusega nr 18 Vainupea küla Rannakivi, Merekivi, Kaldapealse ja Merekivi detailplaneeringu.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA