Haljala Vallavolikogu komisjonide protokollid

13.10.21

Volikogu komisjonide protokollid on leitavad dokumendiregistrist:

 1. Eelarve- ja majanduskomisjon
 2. Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon
 3. Haridus- ja noorsookomisjon
 4. Kogukonnakomisjon
 5. Kultuuri- ja spordikomisjon
 6. Revisjonikomisjon

Sotsiaalkomisjoni protokollidega tutvumiseks tuleb esitada põhjendatud teabenõue

 

Volikogu komisjonide koosolekute päevakorrad:

 1. Eelarve- ja majanduskomisjon
 2. Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon
 3. Haridus- ja noorsookomisjon
 4. Kogukonnakomisjon
 5. Kultuuri- ja spordikomisjon
 6. Sotsiaalkomisjon
 7. Revisjonikomisjon

 

Volikogu komisjonidest osavõtt:

 1. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekud 1-48
 2. Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni koosolekud 1-26 ja 27-43
 3. Haridus- ja noorsookomisjoni koosolekud 1-34
 4. Kogukonnakomisjoni koosolekud 1-33
 5. Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekud 1-31 ja 32-39
 6. Revisjonikomisjoni koosolekud 1-6
 7. Sotsiaalkomisjoni koosolekud 1-29