Taotluste vormid

24.05.21

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse loa taotlusele tuleb lisada järgmised kooskõlastused: territooriumi valdaja nõusolek, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus. Kui sündmus toimub Lahemaa Rahvuspargi aladel, siis on vajalik ka Keskkonnaameti nõusolek.

 

Lisainfo: Päästeamet |  Politsei- ja Piirivalveamet | Keskkonnaamet

 

Mittetulundusliku tegevuse toetus

Kontakt

14.05.21

Anneli Kivisaar (MTÜd)

arendus- ja kogukonnaspetsialist

tel 525 1127

e-post anneli.kivisaar@haljala.ee


 

Kent Kerner (avalikud üritused)

avalike suhete spetsialist

tel 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER