18.06.20

Majandusaasta aruanne

Vallavalitsus esitas Haljala valla 2019 majandusaasta aruande audiitorile läbivaatamiseks 21.05.2020.

Vallavalitsus kiitis heaks auditeeritud majandusaasta  aruande ja esitas volikogule 28.05.2020 (väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist).

Haljala Vallavolikogu kinnitas 16. juuni 2020 istungil otsusega nr 148 valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

 

Toimetaja: KATRIN KIVI