Majandusaasta aruanded

18.08.21

2020

Haljala valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne (allalaetav fail)

Haljala Vallavalitsus kiitis heaks ja esitas majandusaasta aruande volikogule menetlemiseks 22.06.2021 istungil (väljavõte protokollist)

Haljala Vallavolikogu revisjonikomisjon vaatas läbi ja andis oma arvamuse 2020. aasta majandusaasta aruande kohta 10.08.2021 toimunud koosolekul. (viide koosoleku protokoll)

Haljala Vallavolikogu kinnitas majandusaasta aruande oma 17.08.2021 otsusega nr 194. (viide otsusele)

 

2019

Vallavalitsus esitas Haljala valla 2019 majandusaasta aruande audiitorile läbivaatamiseks 21.05.2020.

Vallavalitsus kiitis heaks auditeeritud majandusaasta  aruande ja esitas volikogule 28.05.2020 (väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist).

Haljala Vallavolikogu kinnitas 16. juuni 2020 istungil otsusega nr 148 valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

 

2018

Vallavalitsus esitas Haljala valla 2018 majandusaasta aruande audiitorile läbivaatamiseks 13.05.2019

Vallavalitus kiitis heaks auditeeritud majandusaasta aruande ja esitas volikogule 31.05.2019(protokolli väljavõte).

Haljala Vallavolikogu kinnitas 18. juuni 2019 istungil otsusega nr 104 valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande

 

2017

Endine Haljala vald

Haljala valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Haljala Vallavolikogu 19.06.2018 otsus nr 51

Haljala Vallavalitsuse 31.05.2018 protokolli nr 22 väljavõte

 

Vihula vald

Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Haljala Vallavolikogu 28.06.2018 otsus nr 57

Haljala Vallavalitsuse 19.06.2018 protokoll nr 25

Toimetaja: KENT KERNER