Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031

8.10.20

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

aastateks 2020–2031 menetlus:

Haljala Vallavolikogu kiitis 29.09.2020 heaks Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 (ÜVK AK)  ja finantsanalüüsi ning suunas avalikule väljapanekule.

ÜVK Arengukava koos lisafailidega on leitav SIIN:

ÜVK AK avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 26. oktoobrini.  

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Haljala Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haljala@haljala.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressidel Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 või Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301.

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu 

28. oktoobril 2020, kell 19:00 Võsu rannaklubis

29. oktoobril 2020, kell 19:00 Haljala rahvamajas.

Kui ettepanekuid ei laeku avalikku arutelu ei korraldata.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek

8.10.20

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 menetlus:

Haljala Vallavolikogu kiitis 15.09.2020 heaks Haljala valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu ja suunas avalikule väljapanekule.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek toimub 15. oktoobrist kuni 15. novembrini.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Haljala Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haljala@haljala.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressidel Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 või Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu:

24. novembril 2020, kell 19:00 Haljala rahvamajas

25. novembril 2020, kell 19:00 Võsu rannaklubis

 

Kui ettepanekuid ei laeku avalikku arutelu ei korraldata.

 

 

Toimetaja: RIINA MUST