Hääletamise keskkond

 

  Rahvahääletusel osales 641 kodanikku, kellest 251 andsid hääle Võsu poolt ja 390 Haljala pool. Täpne jaotus on kirjeldatud komisjoni protokollis.

Kas vallamaja peaks asuma Võsul või Haljalas?

30.11.18

Haljala Vallavalitsus korraldab salajase küsitluse küsitluspunktides ja elektrooniliselt rahvaarvamuse väljaselgitamiseks vallamaja asukoha osas Haljala valla haldusterritooriumil. (Vallavolikogu 20.11.2018 otsuse nr 69 „Rahvahääletuse korraldamine" alusel ja Vallavalitsuse korraldusega)

Hääletamisel palutakse vastajatel end määratleda elukohajärgselt ühe järgnevalt loetletud kandi elanikuna: Käsmu, Võsu, Aaspere, Haljala, Varangu, Võhma-Palmse, Vergi-Sagadi, Essu, Vihula-Annikvere või Karepa. Seejärel on võimalik vastata küsimusele: kumba asulat peate sobilikumaks vallamaja asukohaks, kas Haljala või Võsu?

Elektrooniline hääletamine toimub VOLIS keskkonnas Haljala valla veebilehel www.haljala.ee 1. detsembrist kuni 9. detsembri südaööni.

Lisaks elektroonilisele hääletamisele on korraldatud ka hääle andmise võimalus  küsitluspunktides 10. detsembril Haljala vallamajas Võsul, 11. detsembril Haljala teenuskeskuses Haljalas, 12. detsembril Vihula lasteaias  ja 13. detsembril Karepa raamatukogus. Oma meelsust saab neil päevadel näidata kell 13-19. 

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Haljala vallas.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmiseks peab isik esitama taotluse vallasekretärile hiljemalt kella 14ks tema piirkonnas küsitluse toimumise päeval.

Täiendav info rahvaküsitluse kohta telefonidel 327 8223 ja 5089464 või riina.must@haljala.ee

Toimetaja: KATRIN KIVI

Haljala valla kandid ja neisse kuuluvad külad

30.11.18

Haljala Vallavalitsus kinnitas 21. novembril 2018 korraldusega nr 597 Haljala valla kandid ja nendesse kuuluvad külad alljärgnevalt:

 

  • Haljala kant (Haljala alevik, Vanamõisa, Idavere, Lihulõpe, Auküla, Võle, Tatruse, Kisuvere);
  • Aaspere kant (Aaspere, Kärmu, Liiguste, Kavastu, Sauste, Kõldu);
  • Essu kant (Essu, Aasu, Põdruse);
  • Varangu kant (Varangu, Pehka, Kandle, Aaviku).
  • Võsu kant (Võsu ja Koljaku)
  • Vergi - Sagadi kant (Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi, Altja, Mustoja, Oandu, Tepelvälja, Lauli, Sagadi, Kakuvälja, Lobi, Lahe, Koolimäe);
  • Käsmu kant (Käsmu);
  • Võhma - Palmse kant (Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku, Tõugu, Võhma, Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Korjuse, Eru);
  • Annikvere – Vihula kant (Vila, Villandi, Adaka, Metsiku, Salatse, Annikvere, Noonu, Karula, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta, Paasi);
  • Karepa kant (Rutja, Karepa, Tidriku, Toolse, Andi, Eisma, Kiva, Vainupea, Pajuveski).

Toimetaja: KATRIN KIVI