27.08.18

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Esimest korda kooli minema lapse toetus on 100 eurot. Toetus makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui lapse elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Haljala vald. 

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastutaja:

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haljala vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud

 

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide:

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI