Revisjonikomisjon

21.03.19

Haljala Vallavalitsuse koosseis on viieliikmeline: vallavanem ja neli liiget.

Avo Bergström
Avo Bergström

vallavalitsuse liige

avo.bergstrom@mail.ee

Telefon: 5302 5650 

Eha Sirelbu
Eha Sirelbu

vallavalitsuse liige
vallavanema ülesannetes

sirelbueha@gmail.com

Telefon: 522 6519

Kristel Tõnisson
Kristel Tõnisson

vallavalitsuse liige

tonisson.kristel@gmail.com

Telefon: 505 7713 

Tarmo Lood
Tarmo Lood

vallavalitsuse liige

tarmo.lood@eestiteed.eu

Telefon: 505 5471