13.02.19

Informatsiooni Haljala Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil  https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Haljala Vallavalitsus".

Informatsiooni endise Vihula Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil  https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Vihula Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate nn vähempakkumistega riigihangete info mis ei ole kodulehel avaldatud on leitavad dokumendiregistrist.

______________________________________________________________

Haljala valla hankekord

Haljala valla hankeplaan 2018

_______________________________________________________________

Käimasolevad riigihanked

Haljala koolihoone põhi- ja tööprojekti koostamine ning peaprojekteerimine

Kõik pakkumused tagasi lükatud RHS § 49 (kuni 31.08.17) või § 116 (al 1.09.17) alusel

Toimetaja: KATRIN KIVI

Lihthanked

13.02.19

Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2019

 

Toimetaja: KATRIN KIVI

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked (väikehanked):

12.02.19

 

Võsu rannarajatiste projekteerimine
Lisadokumendid

Eduka pakkumuse esitas Raadius Arhitektid OÜ. Leping sõlmitud kogumaksumusega 11 800  eurot.

 

Audiitori päring Haljala valla 2018 ja 2019 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks

Eduka pakkumuse esitas AMC Audit OÜ. Lepingu kogumaksumus 3128 (kolm tuhat ükssada kakskümmend kaheksa) eurot (1564 eurot kummagi raamatupidamisaruande kohta), millele lisandub käibemaks.

Toimetaja: RIINA MUST