Erateede talihoolduse teostamine

12.02.19

Haljala vallas reguleerib teedel, mis on avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamist Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Haljala vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja teda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus hiljemalt 1. novembriks.

Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

Kui erateel lumetõrje teostamine puudutab naaberkinnistuid tuleb taotlusele lisada naaberkinnistute omanike kooskõlastus lumetõrjetööde teostamise võimaldamiseks.

 

TAOTLUS

Lisainfo: 
Aivar Aruja, tel: 327 8238; 518 7119
Arvi Ööpik, tel: 518 2641

Piirkond  Töö teostaja Kontaktisik Telefon Email
PK 1 Haljala alevik Eesti Teed  As Alvar Paluoja 506 4115 alvar.paluoja@eestiteed.eu
PK2 Aaspere-Vanamõisa Õitseng OÜ  Kristjan Mitt 526 6156 info@oitseng.ee
PK3 Essu-Varangu Õitseng OÜ  Kristjan Mitt 526 6156 info@oitseng.ee
PK4 Haljala-Idavere-Võle Eleks Telefon OÜ Andrus Keskra 5138928 eleks@estpak.ee
PK5 Lihulõpe-Auküla Eleks Telefon OÜ Andrus Keskra 5138928 eleks@estpak.ee
PK6 Käsmu-Koljaku-Lobi Merisiil OÜ Vahur Randoja 508 4765 vahur.randoja@gmail.com
PK7 Võsu alevik Kaevon OÜ Ravell Kapmann 557 4024 ravellkapmann@gmail.com
PK8 Vergi-Altja Pendri OÜ Asso Einberg 551 7871 urmas.einberg.001@gmail.com
PK9 Eisma-Rutja-Toolse FIE Andres Mülla Andres Mülla 564 4144 info@saetare.ee
PK10 Noonu-Annikvere- Metsiku Raja Talu Kaupo Uukivi 521 0723 kaupo.uukivi@mail.ee
PK11 Vihula-Vainupea-Karula Urmas Einberg Sikkani-Pendri Talu Asso Einberg 5517871 urmas.einberg.001@mail.ee
PK12 Eru-Palmse-Sagadi Urmas Einberg Sikkani-Pendri Talu Asko Einberg 5341 6066 urmas.einberg.001@mail.ee

 

Toimetaja: RIINA MUST