Toetused

21.09.23

Esimest korda kooli mineva lapse toetus - 100 eurot - E-VORM | .docx Toetus makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui lapse elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Haljala vald.

 
Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamine.
Toetuse saamiseks palume täita allalaetav vorm ja saata e-posti aadressile haljala@haljala.ee või toimetada see Haljala vallavalitsusse.
 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine - E-VORM

Haljala Vallavolikogu 16.05.2023 määrusega nr 43 on kehtestatud Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord, millega reguleeritakse Haljala valla eelarvest rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas elavate 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemist, taotluste läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

Täpsem info toetuse ja selle taotlemise kohta leitav siit: https://www.haljala.ee/huviharidus-toetus

Toimetaja: ALEXEY DEMIN