Tunnustamine

28.02.24

2024

ELUTÖÖPREEMIA

Haljala Vallavolikogu 20.02.2024 otsus nr 113

LEMBIT KIRSIPU - väärika panuse eest Haljala rahvamaja tegevusse ja kohalikku kultuuriellu

 

AASTA TEGIJAD

Haljala Vallavalitsuse 08.02.2024 korraldus nr 20

kogukondliku tegevuse valdkonnas MTÜ Põhja Natturi - Natturi küla piirivalvetorni taastamise eest

ettevõtlusvaldkonnas MTÜ Vabad Kohvimeistrid - Karepa külas asuva Villa Dombrovka taastamise ja küla ettevõtluse elavdamise eest

sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas Haljala perearst Merilin Kütt - esmakordselt A-taseme perearstipraksise kvaliteedimärgise saamise eest

haridusvaldkonnas Birgit Poom - Haljala kodutütarde rühma loomise eest

kultuuri- ja spordivaldkonnas Elene Altmäe - meeleolukate muusikaliste elamuste eest 2023. aastal ja panuse eest Haljala valla laste ja täiskasvanute koorilaulualase kultuurihariduse andmisel

 

HALJALA VALLA TUNNUSTUSKIRI

Haljala Vallavalitsuse 08.02.2024 korraldus nr 21

Kaisa LinnoLahemaa turismiühingu eestvedaja ja valla koostööpartner turismivaldkonnas

Annika PärnamägiEssu seltsi juhatuse liige ja kogukonna eestvedaja

Kaupo UukkiviAnnikvere kogukonna eestvedaja

Külli Pajustesüdamega tehtud töö eest Ilumäe kabeliaia hooldamisel


2023

ELUTÖÖPREEMIA

Haljala Vallavolikogu 31.01.2023 otsus nr 76

KÜLLI HEINLA - väärika panuse eest Haljala valla ja eesti hariduse arengusse

 

AASTA TEGIJAD

Haljala Vallavalitsuse 26.01.2023 korraldus nr 32

ettevõtlusvaldkonnas OÜ Vainu Talu  - maalähedase mahetalu arendamise eest Rutjal

kogukondliku tegevuse valdkonnas Lennart Bergström ja Tarmo Vahersalu - suure vabatahtliku panuse eest Ukraina abistamisel

kultuuri- ja spordivaldkonnas MTÜ Klots - panuse eest Haljala kogukonna vaba aja veetmise võimaluste loomisel ja elukeskkonna arendamisel

sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas Võsu perearst Angela Reimal - Võsu alevikku kaasaegsete tingimustega perearstipunkti loomise eest

 

HALJALA VALLA TUNNUSTUSKIRI

Haljala Vallavalitsuse 26.01.2023 korraldus nr 31

HALJALA KOGUDUS - Haljala kiriku tornikiivri renoveerimise eest

ANSAMBEL 5MIINUST - oma loominguga Võsule tuntuse toomise eest

RAKVERE POLITSEIJAOSKOND - tulemusliku ja väga hea koostöö eest

 

HALJALA VALLA TÄNUKIRI

Haljala vallavanema otsusel

MARTTI SAMOLBERG - pikaaegse Haljala valla kultuurielu korraldamise eest

SVEN VALM - panuse eest Käsmu kogukonda

MTÜ LOBIMUUSEUM - kestliku turismialase tegeuvuse eest

 


2022

ELUTÖÖPREEMIA

Haljala Vallavolikogu 25.01.2022 otsus nr 21

KOIDU SAAMOT - märkimisväärse ja südamega tehtud töö eest perearstina

 

AASTA TEGU 2021

Haljala Vallavolikogu 25.01.2022 otsus nr 22

Aaspere kelgumäe rajamine ja Haljala vallas 3x3 korvpalli meistrivõistluste korraldamine – Viljar Larin

 

HALJALA VALLA TÄNUKIRJAD

Haljala Vallavalitsuse 02.02.2022 korraldus nr 45

ÕNNELA LEMBKE - pikaaegse panuse eest Haljala Kooli arengusse;

INGE FREIENTHAL - pikaaegse panuse eest Võsu Kooli arengusse;

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL LAHEMAA RAHWAMUUSIKUD - plaadi „Laula-tantsi Lahemaaga" väljaandmise eest;

EHA VEEM – pikaaegse panuse eest sotsiaalvaldkonda;

URVE VOGT - pikaaegse panuse eest sotsiaalvaldkonda;

MALLE LAOS - pikaaegse panuse eest sotsiaalvaldkonda;

MARCO AITMAN - spordivaldkonna järjepideva edendamise eest;

EHA KUZMA - panuse eest Haljala aleviku heakorda;

MARGUS LAIGU - aktiivse kogukonnaellu panustamise ja sporditegevuse elavdamise eest;

URMAS KARILEET - pühendunud töö eest kogukondade ja koguduste sidumisel;

PYYNIKSIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY EESTI FILIAAL - ettevõtluse arendamise eest Haljala vallas;

KAHRO PALLON - märkimisväärsete tulemuste eest maadluses;

URMAS DRESEN, TEELE SAAR ja EVA-MARIA MAISTE - Raamatu „Mereriik Käsmu" väljaandmise eest;

MTÜ TEATER NUUTRUM - suvelavastuse „Tson Lemberi uus elu" lavale toomise eest;

SA VIRUMAA MUUSEUMID - Toolse linnus 550 sündmuse korraldamise eest;

MERERESTO OÜ - Haljala valla restoranikultuuri panustamise eest;

METALLITUBA OÜ - rattahoolduspunkti Pumpic väljatöötamise eest;

MTÜ VÕSU KÜLASELTS - Võsu külakiige rajamise eest;

TÕNU LOKOTAR – Haljala valla merekultuuri edendamise eest;

SKY MANAGEMENT OÜ - Võsu sadamakontsertide korraldamise eest;

NETWORKS OÜ - Haljala vallas kiire interneti püsiühenduste rajamise eest;

PENDRI OÜ - tubli töö eest lumetõrje teostamisel Võhma-Palmse kandis;

MARIO LUIK - aktiivse kogukonnaellu panustamise eest;

MTÜ KLOTS - Tahmaküla tänavafestival korraldamise ja uisuväljaku rajamise eest.

 


2021

HALJALA VALLA TÄNUKIRJAD

Haljala Vallavalitsuse 10.02.2021 korraldus nr 69

KELLY VASK  - märkimisväärsete tulemuste eest muusikavaldkonnas.

VÕSU SÜDASUVE CHALLENGE KORRALDUSMEESKOND -  spordivaldkonna järjepideva edendamise eest

MARI-LIIS VOHLI - Käsmu küla laste mänguväljaku rajamise eestvedaja

MARGUS RISTI - sotsiaalmeediagrupi Võsu rahvas loomise, haldamise ja arendamise eest

OLEV LIPP - tänu, kelle entusiasmile on Haljala Kooli esindajad saavutanud korduvalt üleriigilisel  koolinoorte laskmisvõistlustel individuaalseid ja meeskondlike medalivõite

ANETT KULBIN - märkimisväärsete tulemuste eest muusikavaldkonnas


2020

HALJALA VALLA AUKODANIK

Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsus nr 135

KOIDU SAAMOT - pikaaegse ja tänuväärse töö eest perearstina

 

ELUTÖÖPREEMIA

Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsus nr 136

AARNE VAIKKäsmu meremuuseumi asutaja, kodukandi ajaloo koguja ja talletaja

 

TÄNUKIRJAD

Haljala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 56

SÕIDUABI OÜ - väga hea koostöö eest sotsiaaltransporditeenuse osutamisel

LEMBIT KIRSIPU - pikaaegse ja tänuväärsetöö eest Haljala Rahvamajas

ANNE SAMBLA

KOIDU SAAMOT

JÜRI SIKKUT

ASTA SAMOLBERG

MALLE VEIERT

TAAVU TEINBAS

LUULE TULLIJA

LIINA ALTROFF

Haljala Vallavalitsuse 19.02.2020 korraldus nr 76

tänukiri sportlike saavutuste eest

LY RIKS

JAKOB TOMING

EELISE SAAR

TARMO NUIJA


2019

ELUTÖÖPREEMIA

Haljala Vallavolikogu 19.02.2019 otsus nr 83

VENDO ELLAMAA - märkimisväärse panuse eest kohaliku maaelu ja valla arengusse

 

TÄNUKIRJAD

Haljala Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldus nr 85

JUTA JÄRVE - valla avalike ürituste ja ruumide dekoreerimise eest

RIINA UUKAREDA - Vainupea kalmistu ja kabeli korrashoiu ja aktiivse seltsielu korraldamise eest

Haljala Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldus nr 639

tänukiri 2019. aastal XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm" osalenud Haljala valla taidluskollektiivi juhendamise eest

VIIVI VOORAND

AHTI BACHBLUM

ELERI AITMAN

ELENE ALTMÄE


2018

 

ELUTÖÖPREEMIA

Haljala Vallavolikogu 16.01.2018 otsus nr 28

MALLE KOMPVõhma-Palmse piirkonna pikaaegne kultuurijuht ja rahvakultuuri edendaja, Võhma kandis seltsitegevusele alusepanija, abivalmis ja tegus Võhma külavanem

 

AASTA TEGIJA

Haljala Vallavolikogu 16.01.2018 otsus nr 28

KATRIN VAHEOJAVõsu Kooli emakeeleõpetaja, kelle eestvedamisel teostati ettevõtmine „100 raamatut Võsu koolile", tekitati kooli lugemisnurk, viidi läbi „Noortefoorum 2017" Võsul

Toimetaja: KENT KERNER