Varade publitseerija

„Talihoolde teostamine Haljala valla kahes piirkonnas 2019-2020“.

Hange

„Talihoolde teostamine Haljala valla kahes piirkonnas 2019-2020"

 

 JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

 

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

 

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Annes Naan tel. 56 696186,  e-mail: annes.naan@haljala.ee

 

1.4  Andmed objekti kohta.

Piirkonnas nr.6. Käsmu-Koljaku-Lobi ja piirkonnas nr.10. Noonu-Annikvere- Metsiku talihoolde teostamine vastavalt lisatud lepingu projektile ja piirkonna teede nimekirjale.

 

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

 

1.6 Pakkumuse hind esitatakse töötunni maksumusena eurodes lisatud piirkonna vormil. Pakkumuse võib esitada ühele või mõlemale piirkonnale.

 

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 13.11.2019.a kell 9.00-ks.

 

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööde teostamine 15.11.2019-30.04.2020.

 

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

 

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hanke teostamine ei ole võimalik sellise hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

 

 

 

 

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

 

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Annes Naan. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

3. HINDAMISKRITEERIUMID

 

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

 

TULEMUS: 2 piirkonnale laekus 3 pakkumust. Mõlemad hangitavad piirkonnad said tööde teostaja. Tööde teostamine lõpetatud.