Varade publitseerija

« Tagasi

2020 aasta Hajaasustusprogrammi taotluste vastuvõtmine hakkab 17. veebruaril

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020.
 
Hajaasustusprogrammist on võimalik hajaasustuses elavatel perekondadel toetust saada:
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks (puurkaevud, veepumbad, veetrassid)
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks (reovee kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid)
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamiseks,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Täiendav info on leitav meie veebilehel: https://www.haljala.ee/hajaasustuse-programm.