Varade publitseerija

« Tagasi

Detailplaneeringute avalike arutelude ära jätmine

Haljala Vallavalitsus annab teda, et seoses riigis kehtestatud eriolukorraga jääb ära 23.03.2020 kell 11.00 Võsul Mere tn 6 toimuma pidanud Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu.

Samuti jääb ära 24.03.2020 kell 11.00 Võsul Mere tn 6 toimuma pidanud Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu.

Detailplaneeringust huvitatud isikutel on võimalik esitada nimetatud planeeringutele arvamusi e-kirja teel haljala@haljala.ee kuni uue detailplaneeringu avaliku väljapaneku kuulutamise päevani. Planeeringumaterjalid on leitavad:

Eisma küla Sulevi maaüksuse DP https://www.haljala.ee/eisma-sulevi-dp

Käsmu küla Põhja tn 7a DP https://www.haljala.ee/kasmu-pohja-tn-7a-dp

Uue avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta edastame info esimesel võimalusel.