Varade publitseerija

« Tagasi

Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 665 kehtestati Eisma küla Liivamäe kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning eesmärgiks on planeeringualale ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringuala suurus on 5585 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.

Kehtestatud planeeringu tulemusel on maaüksusele võimalik ehitada elamu ja kuni kolm kõrvalhoonet. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus krundil on 8 meetrit ja abihoonete kõrgus 6 meetrit. Kokku on lubatud hoonestusalune pind 400 ruutmeetrit.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel: https://www.haljala.ee/eisma-kula-liivamae-mu-dp.