Varade publitseerija

Eisma küla Liivamäe maaüksuse avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.11.2019 kuni 25.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 25.11.2019 seisuga kolm.

Avalik arutelu toimus 27.11.2019 kell 11.00 Haljala Vallamajas.

Avalikul arutelul pärast kirjalikult esitatud küsimuste läbirääkimisi uusi vastuväiteid või ettepanekuid ei esitatud. 
 
Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel viiakse planeeritava puuraugu asukoht Allika maaüksusel olevast imbkaevust 60 meetri kaugusele ja lähtuvalt sellest muutub ka planeeritava imbväljaku asukoht.
 
Muudatuste sisseviimisel saab detailplaneeringu esitada vallavalitsusele kehtestamiseks.
 
Eisma küla Liivamäe maaüksuse avaliku väljapaneku ja arutelu protokolli ja tulemustega ning protokolli alusel muudetud planeeringulahendusega saab tutvuda https://www.haljala.ee/eisma-kula-liivamae-mu-dp.