Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala valla arengukava 2021-2030 ja Haljala valla teehoiu kava 2020-2024 eelnõud avalikule väljapanekule.

Haljala valla arengukava 2021-2030 ja Haljala valla teehoiu kava 2020-2024 eelnõud avalikule väljapanekule.

Haljala valla arengukava 2021-2030 ja Haljala valla teehoiu kava 2020-2024 eelnõude avalik väljapanek toimub 25. augustist kuni 8. septembrini 2020. Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja teehoiukavaga tutvuda ning esitada soovi korral oma ettepanekuid.

Dokumendid on välja pandud Haljala valla veebilehel, Haljala Vallavalitsuses (Mere tn 6, Võsu alevik) ja teenuskeskuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik) ja on kätte saadavad raamatukogudes.

Avalikule väljapanekule järgneb Haljala valla arengukava ja teehoiukava eelnõude avalik arutelu, mis toimuvad:

kolmapäeval 16. septembril, algusega kell 19:00 Võsu rannaklubi saalis;

neljapäeval, 17. septembril, algusega kell 19:00 Haljala Rahvamajas.

Arutelust on oodatud osa võtma kõik huvilised. Ootame aktiivset osavõttu ning ettepanekute esitamist!

LISAINFO