Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala valla haldusterritooriumil kehtivate Haljala ja Vihula üldplaneeringute ülevaatamine

Haljala Vallavolikogu kinnitas oma 21. mail 2019 toimunud istungil otsusega nr 100 koos põhilahenduste muudatustega Haljala valla üldplaneeringu ja Vihula valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kokkuvõtte.

Haljala Vallavolikogu 21.05.2019 otsus nr 100

Kokkuvõte tulemustest