Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala valla uueks ehitusspetsialistiks sai Heldur Veidenbaum

Jaanuaris asus Haljala valda tööle Heldur Veidenbaum, kes hakkas täitma pikalt otsitud ehitusspetsialisti ülesandeid.

Heldur Veidenbaum on pärit Virumaalt, sünnilinn on Kiviõli -  juured on Viru-Jaagupi kihelkonnas, Pajustis. Praegu elab ta Rakveres.

Veidenbaum on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi, tänase Tehnikaülikooli keemiateaduskonna puidutöötlemise erialal 1985.aastal.

„Väärtustan haridust," ütleb Haljala valla uus ehitusspetsialist. „Aastate jooksul olen läbinud erinevaid ehitusvaldkonna koolitusi nii Eestis kui välismaal. Mulle meeldib õppida ja läbi elu olen omandanud uusi teadmisi ja oskusi, olen ehitanud, oskan keevitada, värvida ja remontida autosid."

Haljala piirkond ei ole Veidenbaumile sugugi võõras, nimelt on ta töötanud AS Haljala Ehituses tööjuhina. „Tähtsamad objektid olid Sagadi ja Palmse mõis, Rakvere kohtumaja, Rakvere linnus, Rakvere Teatri väike maja," meenutab ta.

Kõik  Veidenbaumi senised tööd on olnud seotud inimeste ja protsesside juhtimisega. Näiteks on ta töötanud Rakvere Metsamajandis puidutöökoja juhatajana, Rakvere Ametikoolis ehitus- ja puiduerialade kutseõpetajana, Nowap'is ehitusjuhina.

"Kuna olen ehitusvaldkonnaga kokku puutunud nii praktiliste töökogemuste, kutseõpetajana kui ka ehitusjuhina, siis kandideerimine Haljala Vallavalitsuse ehitusspetsialisti ametikohale andis võimaluse seniseid teadmisi ja kogemusi rakendada," märgib ta. ""Esimesed nädalad on läinud väga kiiresti sisseelamiseks ja uute oskuste omandamiseks. Mul on hea meel taas kohata tuttavaid inimesi. Eriti tegi mulle rõõmu hetk, kui ühel päeval väike koolipoiss vastu tulles teretas."

Heldur Veidenbaum tegeleb ehitusspetsialistina igapäevaselt kogu valla territooriumil ehitustegevuse alaste menetluste läbiviimise, lubade aluseks olevate haldusaktide koostamise ning kodanike ja ettevõtjate nõustamisega ehitusalastes küsimustes.

Veidenbaumi sõnul on ehituses toimunud ja toimumas suured põhimõttelised muutused. Kiiresti muutuvad nõudmised, tehnoloogiad, ehituslikud normid ja seadused.

"Täna ehitades ei saa enam öelda, et oleme ju kogu aeg nii teinud," räägib Veidenbaum. "Liginullenergia tasemel vastavate hoonete ehitamiseks pidime avaliku sektori hoonete puhul olema valmis alates 2018. aastast ja erasektori hoonete puhul alates käesolevast 2020.aastast. Oma igapäevast tööd tehes tahan aidata meie vallaelanikke, anda nõu ja leida parimaid lahendusi."

Haljala valla ehitusspetsialist Heldur Veidenbaumiga saab ühendust telefonil 50 57915 või e-posti aadressil: heldur.veidenbaum@haljala.ee