Varade publitseerija

Haljala Vallavalitsuse struktuur muutus

 

Haljala Vallavolikogu kinnitas septembrikuu istungil uue vallavalitsuse struktuuri, mis jõustub selle aasta novembrist.

Eelnõu ette valmistanud Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul oli struktuurimuudatuse eesmärgiks eelkõige ametiasutusele selgema vormi andmine. „Enne oli struktuuris abivallavanem, neli osakonda ja lisaks veel täiesti eraldiseisev nõunik," kommenteeris Lilleberg. „Nüüd on meil viis osakonda, millel on kindel juht ja ülesanded."

Mis muutus?

Uus struktuur koosneb viiest osakonnast: haridus- ja kultuuriosakond, kantselei, majandus- ja planeerimisosakond, sotsiaalosakond ja rahandusosakond.

Uuest struktuurist abivallavanema ametikohta enam ei leia. Selle asemel moodustati haridus- kultuuriosakond ja juhtima hakkab osakonda haridusjuht.

Siiani kuulus abivallavanema vastutusalasse vallaülene haridus- ja kultuurivaldkond. Talle allusid valla koolid, lasteaiad, noortekeskused, spordikeskus, raamatukogu ja rahvamaja. Neist kaks viimast liiguvad uue struktuuri järgi vallavanema otsealluvusse, haridusjuhi vastutusalasse jäävad koolid, lasteaiad, noortekeskused ja spordikeskus.

Haridusjuhi alluvusse asub ametnikuna tööle ka avalike suhte spetsialist, kelle ülesanneteks on ajalehe Haljala Valla Sõnumid toimetamine, koduhele info täiendamine, avalike ürituste- ja reklaamilubade menetlemine ja valla esindusürituste korraldamine. Siiani asus nimetatud töökoht kantselei koosseisus.

Kantseleis hakkavad novembrist sekretär-registripidajate asemel tööle teabespetsialistid ja katseleispetsialist, kelle tööülesanded jäävad valdavalt endisteks. Kantseleispetsialisti kanda jäävad volikogu sekretäri ülesanded ja personalitöö.

Kogukonna- ja arendusnõunik liigub struktuuris majandus- ja planeerimisosakonda, majandus- ja hankejuhi alluvusse, saades uue nimetuse arendus- ja kogukonnaspetsialist.

Struktuurist kaob ära juristi ametikoht. Planeerimisspetsialisti koht liidetakse aga keskkonnaspetsialisti omaga. Uus ametikoht hakkab kandma planeerimis- ja keskkonnaspetsialisti nime. Seega kaob uue struktuuriga 1,5 ametikohta.

Hetkel on ametiasutuses kolm vakantset ametikohta: haridusjuht, sotsiaaltööjuht ja ehitusspetsialist. Huvitatutel on võimalik ametijuhenditega tutvuda valla kodulehel.

Otsitavate ametnike ametikohad asuvad Võsul asuvas vallamajas.

Katrin Kivi