Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala Vallavalitsuses saab tööd EHITUSSPETSIALIST (ametnik)

Haljala Vallavalitsuses saab tööd EHITUSSPETSIALIST (ametnik)

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Haljala vallas.

Peamised tööülesanded:

 • ehitus- ja kasutuslubade, ehitusteatiste ning projekteerimistingimuste taotluste menetlemine
 • valla esindamine oma töövaldkonnas tellitud tööde korraldamisel ja vastuvõtmisel
 • valla ehitusjärelvalve korraldamine
 • kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine Haljalas ja Võsul
 • ehitisregistri pidamine

Ehitusspetsialisti ametijuhend on leitav Haljala valla veebilehelt.

Ametikohale esitatavad nõuded

 • ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • tööks vajalike andmekogude (ehitisregister) ja vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) kasutamise oskus
 • B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus
 • projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
 • hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • 35 päeva põhipuhkust
 • erialaseid täiendkoolitusi

Töökoht          Mere tn 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa

Esitada CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid mida pead vajalikuks, e-posti aadressile haljala@haljala.ee

Lisainfo telefonil 5669 6186 – Annes Naan.