Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala volikogu esimees jäi umbusaldamata ja arengudokumendid vastu võtmata

 

Möödunud volikogu istungil esitati vallavolikogu esimehe Vello Väinsalu vastu umbusaldusavaldus, millele olid alla kirjutanud volikogu liikmed Leo Aadel, Tea Treufeldt, Annika Hallimäe, Aide Veinjärv ja Urmas Osila.

29. oktoobriks kutsutigi kokku erakorraline istung. Esimeseks päevakorrapunktiks oli märgitud küll esimehe umbusalduse avalduse hääletamine, kuid esmane eesmärk oli siiski vastu võtta Haljala valla arengukava koos eelarvestrateegiaga.

Istungi alguses võttis Urmas Osila umbusaldusavalduse tagasi sõnadega, et umbusalduse avaldamine oli viga. Sellele järgnes allakirjutanute vabandused volikogu esimehele, vabandamisega ei astunud üles vaid Leo Aadel, kes istungil ka ei osalenud.

Esimesena pandi hääletusele valla arengukava. Kohalolnud 15st volikoguliikmest andsid poolthääle 8, ülejäänud arvamust ei kujundanud.

Sarnaselt käis ka eelarvestrateegiaga käsi: 8 olid poolt, 2 vastu, ja ülejäänud ei hääletanud.

Kuna nii arengukava kui ka eelarvestrateegia vastuvõtmiseks on vajalikud koosseisu poolthäälte enamust ehk meie valla puhul 9 poolt häält, siis kumbagi neist dokumentidest vastu ei võetud.

Viimast nimetatud dokumentidest ootab Rahandusministeerium 30. oktoobriks.

Lisaks eelnevale oli volikogu viimane päevakorra punkt valla lisaeelarve hääletamine. Lisaeelarve võeti vastu 13 häälega, 2 oli vastu.

Mida selline olukord tähendab Haljala Vallavalitsuse jaoks? „Viimasel volikogul jäid tõesti kaks väga olulist dokumenti vastu võtmata," tunnistas vallavanem Ivar Lilleberg. „Kahjuks kannatab eelkõige eelarvestrateegia vastu võtmata jätmise tõttu 2020 aasta eelarve koostamine. Vallavalitsus peab juba vallavolikogule 1. detsembriks esitama eelarve, mis on koostatud eelarvestrateegia põhjal. Vallavalitsuse töö on igatahes häiritud."

Miks eelarvestrateegiat vastu ei võetud? Vallavolikogu esimees Vello Väinsalu leidis, et arengudokumentide hääletamise läbikukutamine oli  protestimärgiks. „Küllap ei saadud minu umbusaldamiseks vajaminevaid hääli kokku ja nii otsustati meelt avaldada sellega, et boikoteeritakse hääletust," kommenteeris ta.

„Arvan, et juba järgmine kord õnnestub meil tõenäoliselt need kaks arengudokumenti siiski vastu võtta. Seda enam, et tüliõunaks olnud Postimaja ostmisele andis volikogu lisaeelarve kinnitamisega üksmeelse heakskiidu. Pealegi on kõik need dokumendid põhjalikult läbi töötatud, käinud komisjonides, läbinud mitmed lugemised. Seekord polnud kellelgi ühtegi küsimust ega ka kommentaari,  mitte ainsamat põhjendust, miks ei hääletatud."

Tekst: Katrin Kivi
Foto: Avo Seidelberg

Volikogu istungi ülekanne

__________________________________________

Selgitused

Tõsi, volikogu istungil võtsime umbusalduse avalduse tagasi, sest istungilt puudus kaks Reformierakonna volikogu liiget. Minule teadaolevalt piirkonna kogunemisel otsustasid Reformierakonna volikogu liikmed toetada umbusalduse avaldust.

Paraku ei leidnud valimisliit Maheda üksmeelt ja ei olnud  valmis ühiselt avaldust toetama. Pean selgituseks ütlema, et avaldus ei olnud volikogu esimehe vastu, vaid Haljala kooli ja Võsu perearsti punkti uute ruumide ning valla üldise arengu poolt, mida kahe viimase aasta põhjal saab nimetada pigem taandarenguks ja seda ka Haljala kooli ehituse arengu taustal.

Pean võimalikuks, et ka järgmisel istungil ei suuda volikogu esimees koguda volikogu enamuse poolehoidu.

Mis puudutab postimaja ostmist, siis jääb  selline ostu kiire ja jõuline pealesurumine, valimisliidu Plaan A volikogu liikmete poolt, mõistmatuks. Osta hoone, milline on ostjat oodanud mitmeid aastaid, nüüd ja kohe. Miks? Seda enam, et ebamõistlik kogemus vanu asju osta on ju „Elioni" maja näol olemas. Kui selline summa on lisaeelarves, siis võiks teatada kõigile Võsu kinnistu omanikele, et vald valmis ostma 180 000.- euro eest kinnistu. Ehk saaksime palju sobilikuma hoone? Samas tuleb hinnata perearsti tööd ning perearstiõe sõnavõtus  Võsu kogukonna koosolekul öeldut: eelistatult soovime uut maja. Oluline otsuse tegemisel on ka kogukonna arvamus. Kas vallavalitsus on valmis neid soove eirama? Lisaeelarves on  summa olemas, kuid see ei anna veel õigust ostule. Lõpliku otsuse, vaagides kõiki asjaolusid, peab tegema volikogu.

On põhjust arvata, et volikogu enamus soovib valla  arengu nimel volikogu juhtima uut esimeest ja aseesimeest. Selleks ei ole tingimata vaja umbusaldamist.

 

Urmas Osila
Valimisliit Vaba Vallakodanik