Varade publitseerija

VRKÜ infopäev toimub 15.märtsil kell 14 Võsu sadamas

Õige pea on tulemas 2019. aasta VRKÜ I taotlusvoor 27.03-03.04.2019 ja infopäevad.

 Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

1.Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine.

2. Majandustegevuse mitmekesistamine.

3. Kalasadamate uuendamine.

4. Koelmualade loomine või taastamine.

5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine.

 

Projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi e-pria 27.03-03.04.2019. a.

Infopäevad taotlejatele:

14.03.2019 – kell 14 Narva-Jõesuus, Kesk tn 3

15.03.2019 – kell 14 Võsu sadamas, Piiri 6

 

Rohkem infot: +372 5330 3930 või info@vrky.ee