Varade publitseerija

PRESSITEADE: Töötukassa toetab sel aastal õppimist 35 koolis, 100 õppekaval

Sündmused tööturul näitavad, et muutusteks tuleb olla valmis, tarvis hoopis teistsuguseid oskuseid kui aastakümneid tagasi.  Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja Kerstin Holland ütleb, et just seetõttu on oluline olla valmis enese täiendamiseks või millegi sootuks teistsuguse juurde õppimiseks. „Töötukassa toetab nii töötute kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses," lisab ta.

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nimekiri erialadest täieneb igal aastal.

Sel aastal on valikus üle 100  õppekava 35 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene keeles. „Õppida saab robotioperaatoriks, palkmaja ehitajaks. Uutest erialadest on valikus rõivaste tehniline disain ja eripedagoog," loetleb Kerstin Holland. Erialade valikuga saab tutvuda töötukassa kodulehel, seal saab õppimissoovi korral broneerida ka aja karjäärinõustaja juurde, kes aitab valida eriala ja pakub abi toetuse taotlemisel.

Tasemeõppes osalemise toetust saavad taotleda need, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on põhi- või keskhariduse omandamisest möödas vähemalt 5 aastat. Lisaks inimesed, kel on kutse- või kõrgkooli lõpetamisest möödunud vähemalt 15 aastat. Samuti need inimesed, kes tervislikel põhjustel oma omandatud erialal töötamist jätkata ei saa. Toetuse suurus oleneb sellest, kas inimesel on muid sissetulekuid.

Kahe aasta jooksul on tasemeõppes osalemise toetust saanud töötukassalt pisut alla 1200 inimese. Enim on õppima mindud hooldustöötaja, sisetööde elektriku ja IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekavadele. Küsimuste korral saab infot töötukassa infotelefonilt 15 501 ja töötukassa kodulehelt

Eesti Töötukassa

PRESSITEADE

20.05.2019