Varade publitseerija

AR: Võsu põhikooli ja lasteaia hoone ideekonkurss

Hange lõppenud. Laekus 15 erinevat ideed. Žürii on oma otsuse teinud. Jätkuvad läbirääkimised võitjaga tööprojekti koostamise osas.

Ideekonkursi eesmärgiks on saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand) võistlusülesandes piiritletud alal ja vastavalt programmile

VÕSU PÕHIKOOLI JA LASTEAIAHOONE IDEEKONKURSS, hange asub Riigihangete registris Viitenumber: 209451 all.

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576460/general-info