Varade publitseerija

VH: Kruusakattega teede kruusatäitetööd Haljala vallas

Hanke eesmärk : Haljala valla kruusakattega teedel  kruusaveoks ja silumiseks parima teostaja leidmine.

Orienteeruv tööde maht - 2300 tonni kruusavedu