Varade publitseerija

Maaülikooli küsitlus Lahemaa rohumaade kohta

Maaülikool koostöös Keskkonnaameti ja kohalike kogukondadega uurib võimalusi rohumaade taastamiseks ja loomapidamiseks Lahemaal. Paljud Lahemaa külad on teinud ettepanekuid või juhtinud tähelepanu, et kasutusest välja jäänud rohumaad tuleks taastada. Põhjendus on, et veel mäletatakse, kuidas külamaastikud olid avatumad ja meri paistis kaugelt.

Küsitluses palutakse märkida, kas ja kui palju oleks huvi võtta või anda maad ja loomi rendile, kas kogukonnaliikmetele või ükskõik kellele. Ka küsitakse rohumaade hooldamise ja loomapidamise kohta, takistuste ja teenuste kohta. Soovitakse teada saada, milline on elanike ja suvitajate suhtumine loomapidamisse ja palutakse avaldada arvamust Lahemaa pärandmaastike tuleviku osas.

 Küsitluse leiab:

https://app.maptionnaire.com/en/5700/

 Rohkem infot

https://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2019/05/27/maaulikool-uurib-voimalusi-rohumaade-taastamiseks-ja-loomapidamiseks-lahemaal/