Varade publitseerija

« Tagasi

Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmise ettepanekust ja väljatöötamise kavatsusest teavitamine

Haljala vallas asub keskkonnaministri määrusega kaitse alla võetud Toolse kanakulli püsielupaik, mille kaitsekorda on kavas vähesel määral muuta. Keskkonnaamet edastas Haljala Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks väljavõtte kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmise ettepanekust ja väljatöötamise kavatsusest. Väljavõte ei sisalda III peatükki, mis käsitleb uute püsielupaikade piiritlemise ja tsoneerimise põhjendust, sest Haljala valda jääva kanakulli püsielupaiga puhul muutub üksnes püsielupaiga kaitsekord (põhjendused esitatud väljavõtte II peatükis).

Tulenevalt eelnevast on Haljala Vallavalitsusele võimalik 25. juunini 2020  esitada oma arvamusi, ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kanakulli püsielupaikade kavandatava kaitsekorra kohta, mille alusel koostame Haljala Vallavalitsuse seisukoha Keskkonnaametile. Oma arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada ka Keskkonnaameti liigikaitse büroole kuni 30. juunini aadressil Narva mnt 7a, 15172, Tallinn või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Lisainformatsiooni saamiseks palutakse julgelt ühendust võtta Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialisti Marju Keisiga, e-post marju.keis@keskkonnaamet.ee, telefon 5691 9345.