Varade publitseerija

« Tagasi

Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse detailplaneeringu menetluste lõpetamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 17.12.2019 otsusega nr 129 lõpetati Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu ja Karepa küla Raamatukogu maaüksuse  detailplaneeringu menetlus ja tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.01.2005 otsus nr 253 „Detailplaneeringu koostamise algatamine Pääsu maaüksusel (katastritunnused: 88703:003:0149; 88703:003:0150; 88703:003:0151) Karepa külas" ja Vihula Vallavolikogu 12.01.2005 otsus nr 254 „Detailplaneeringu koostamise algatamine Raamatukogu maaüksusel (katastritunnus 88703:003:0028) Karepa külas".

Otsus: Haljala Vallavolikogu 17.12.2019 otsus nr 129.