Varade publitseerija

« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadressi muutmine Võsu alevikus

Haljala Vallavalituse 26.08.2020 korraldusega nr 359 määrati Võsu alevikus uus koha-aadress viieteistkümnele katastriüksusele.