Varade publitseerija

« Tagasi

Krista Keedus on endiselt Haljala valla kodanik

Täna, 07.12.2018 jõudis Haljala Vallavalitsuseni teade, et Haljala Volikogu liikme Krista Keeduse elukoha teate puhul oli tegemist eksitusega.

Krista Keedus ei esitanud elukohateadet enda elukoha andmete muutmiseks, vaid andis allkirja teise isiku elukoha andmete kandmiseks temale kuuluva eluruumi osas. Paraku oli elukohateate avaldus vormistatud ebakorrektselt.

Krista Keedus esitas 6.12.2018 Mustamäe Linnaosavalitsusele taotluse elukoha kande tühistamiseks, kuna ei olnud soovinud oma elukoha andmete muutmist. Mustamäe LV esitas rahvastikuregistri vastutavale töötlejale (SMIT) taotluse 20.10.2018 tehtud kande kehtetuks tunnistamiseks.

Rahvastikuregistri vastutav töötleja on täna (07.12.2018) teinud rahvastikuregistris kande, mille kohaselt on 20.10.2018 esitatud elukoha teade Krista Keeduse elukoha andmete muutmise osas tühine.

Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 63 lõikele 1 on tühine haldusakt kehtetu algusest peale.

 

Foto: Arno Mikkor
Krista Keedus Energia Avastuskeskuses