Varade publitseerija

« Tagasi

Lahemaa rahvuspark saab Brüsselis säästva turismi sertifikaadi

 

2. detsembril toimub Euroopa Parlamendis Brüsselis pidulik tseremoonia, mille käigus antakse Lahemaa rahvuspargile säästva turismi sertifikaat.

Nimelt käivitas Arenduskoda  rahvusvahelise LEADER koostööprojekti "Säästva turismi arendamine", mille tulemusena valmis säästva turismi strateegia tegevuskava ning selle eksperthinnang.

Eelnimetatud töö käigus taotleti ka EUROPARC sertifikaati, mille projektide hindamiskomisjon üksmeelel ka väljastas. Lahemaa rahvuspargile välja antud sertifikaat kehtib viis aastat: 2019-2023.

 „Komisjon õnnitles meid eduka taotluse ning EL-i rahastuse tulemusliku kasutamise puhul," kommenteeris projektide "Säästva turismi arendamine" ja "Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine 2019-2022" projektijuht Katrin Suuroo. „Samuti saime kiita Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna strateegia koostamise eest ja leiti, et see on suurepäraseks maaelu arengu tööriistaks."

Suursoo sõnul oli komisjonil hea meel näha piirkonnas tegutsevate ettevõtete, MTÜde, kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja elanike vahelist tõhusat koostööd ning otsest seost Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava ja harta vahel.

„Edasine protsess näeb ette Lahemaa piirkonna säästva turismi strateegia elluviimist," jätkas Suursoo. „Oleme tegevusi ette näinud käimasolevas Säästva turismi projektis aga ka uues LEADER koostööprojektis "Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine 2019-2022". Praegu ootame välispartneritelt projektis osalemise kinnitust ning seejärel alustame sisuliste tegevuste elluviimisega."

Säästva turismi projektis osaleb 9 partnerit  ehk LEADER tegevusgruppi: 3 Eestist, 2 Lätist, Sloveeniast ja Portugalist. Kõikides neis piirkondades asub ka rahvuspark. 

EUROPARC sertifikaat oli algselt juba olemas Eestist Matsalul, Lätist Gauja ja Portugalist Gerez rahvuspargil. Nüüdsest on see olemas ka Lahemaal. Soomaa rahvuspark alustas säästva turismi strateegia koostamist ja taotleb sertifikaati järgmisena.

Lahemaa sertifikaadile lähevad Brüsselisse järgi Arenduskojast Katrin Suursoo, Heiki Vuntus ja Urmas Kirtsi ning Keskkonnaametist Maret Vildak ja Riina Kotter.